Wiadomości

Wiesław Jasiński zastąpił Agnieszkę Królikowską na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów


3 grudnia br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała Agnieszkę Królikowską ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wyrażając jej podziękowania za dotychczasową pracę i powołując na to stanowisko Wiesława Jasińskiego.

Wiesław Jasiński

Doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez wiele lat dydaktyk, a następnie dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Od 2006 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 dyrektor delegatury CBA w Gdańsku. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych o tematyce bezpieczeństwa w bankach. Autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów, Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej, CEPOL i EUROMED a także kilku projektów unijnych, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Współautor szkolenia e-learningowego dla policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Autor książek na temat prania pieniędzy oraz 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się m.in. w „Prawie Bankowym", „Gazecie Bankowej", „Biuletynie Bankowym", „Rzeczpospolitej", „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego", „Monitorze Prawniczym", „Edukacji Prawniczej", „Kontroli Państwowej". W 2013 r. jego książka pt. "Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie" w konkursie „Dziennika Gazeta Prawna" została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny w kraju („Economicus").

Wróć