Wiadomości

Wpływy z podatku VAT wciąż wysokie

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,0 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

•dochody z podatku VAT były wyższe o 33,8% r/r (tj. ok. 14,4 mld zł),
•dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,6%r/r (tj.ok.0,7 mld zł),
•dochody z podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj.ok.1,1mldzł),
•dochody z podatku CIT były wyższe o 15,1% r/r (tj.ok.1,7mldzł).

Źródło: MF (op.pb)

Wróć