Wiadomości

Wyniki PKN Orlen za I kwartał 2018


PKN ORLEN zakończył I kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie  1,9 mld zł. Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8%, wzrostu wolumenów sprzedaży o 4% oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu (r/r). Segment detaliczny zanotował rekordowy kwartał, osiągając wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł.

Ważnym  wydarzeniem w pierwszym kwartale br. było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Grupy LOTOS oraz deklaracji o współpracy z rządem Litwy w kontekście rozwoju spółki ORLEN Lietuva. W omawianym okresie  Koncern dokonał częściowego wykupu akcji od udziałowców mniejszościowych Unipetrolu. Zarząd PKN ORLEN rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie 3 zł za akcję.

W I kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:
 
• 1,9 mld zł EBITDA wg LIFO
• Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł
• Wzrost przerobu ropy o 8% (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży o 4% (r/r)
• Wzrost przychodów o 2% (r/r)

– Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kwartale, Grupa ORLEN wypracowała bardzo dobre wyniki, Koncern wchodzi więc w kolejny kwartał utrzymując silną pozycję finansową. Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy LOTOS czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Koncernu i Polski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  
 
W I kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 0,7 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl (r/r) oraz umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na rynku polskim, czeskim i litewskim odnotowano wyższą konsumpcję oleju napędowego (r/r), przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim. Konsumpcja benzyn (r/r) była wyższa w Polsce i Niemczech, przy spadkach w Czechach
i na Litwie.

Segment downstream Koncernu w I kwartale 2018 roku wypracował wynik BITDA wg LIFO na poziomie 1,5 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy wzroście przerobu o 8% (r/r)w efekcie pełnego wykorzystania mocy w rafineriach w Płocku i Możejkach, oraz wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r). W omawianym okresie (r/r) wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, w Polsce o 14%, olefin i poliolefin, przy niższej sprzedaży benzyn, LPG, nawozów, PCW i PTA. Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez wyższe koszty zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne, pogorszenie marż na poliolefinach, lekkich i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz umocnienie kursu PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2018 roku wypracował rekordowy dla tego okresu rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł. Koncern odnotował 11% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach o 2,9 pp (r/r) w efekcie włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV. W tym czasie odnotowano wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim przy porównywalnych marżach na rynku niemieckim i litewskim (r/r). W I kwartale 2018 roku Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową odnotowując wzrost liczby punktów Stop Cafe i Star Connect o 138 (r/r). Na koniec tego okresu łącznie funkcjonowały 1864 punkty, w tym: 1611 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 209 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 210 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 20 Star Connect w Niemczech. Koncern udostępnił także usługę carsharingu na Śląsku i w Zagłębiu – tym samym można z niej korzystać już na 70 stacjach paliw pod marką ORLEN. W kwietniu br. Koncern wprowadził na polski rynek paliwa EFECTA, które zastąpią dostępne dotychczas EuroSuper 95 i Ekodiesel Ultra. Zaawansowane rozwiązania technologiczne zastosowane w nowych produktach plasują Koncern w europejskiej czołówce wytwórców paliw.

Źródło: PKN Orlen (op.pb)

Wróć