Strefa przedsiębiorcy

Wyróżnienia dla BP Ultimate i BP Plus Routex


W ogólnopolskim programie KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015, realizowanym przez Redakcję Strefy Gospodarki (dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną) marki BP Ultimate oraz BP Plus Routex otrzymały wyróżnienia. BP Ultimate w kategorii 'Paliwa premium' oraz BP Plus Routex w kategorii 'Paliwowe karty flotowe'.

Celem programu jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku. Wielu Polaków bierze pod uwagę cenę, znajomość marki, ofertę, dostępnością produktu czy usługi, ale zdecydowana większość kupuje ten produkt, który ich zdaniem, z różnych powodów jest najlepszy. Produkt, który jest liderem jakości danej kategorii. Właśnie ta opinia Polaków stała się przedmiotem ogólnopolskich badań, zrealizowanych w ramach programu KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015. W badaniu gromadzone są opinie aktywnych konsumentów - jakie skojarzenia budzą, wśród konsumentów, marki brane pod uwagę w badaniu. Marki BP Ultimate i BP Plus Routex zgromadziły wiele pozytywnych opinii.

Wróć