Wiadomości

Wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rząd ustalił, że w 2016 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni otrzymają zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. W latach 2014-2015 kwota ta wynosiła 95 gr.  Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł.

Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln ha.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

(opr.pb)

Wróć