Wiadomości

Zachodniopomorska Kontrola Skarbowa ujawniła w pow. sławieńskim nielegalnie działającą stację paliw


W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że sprzedaż paliwa odbywała się bez wymaganej przepisami prawa koncesji. Na terenie stacji ujawniono nielegalny, niezgłoszony zbiornik wypełniony substancją o zapachu charakterystycznym dla wyrobów ropopochodnych.

W wyniku prowadzonych czynności procesowych zaplombowano dystrybutory oraz ujawniony zbiornik, zajmując ponad 6 tys. litrów znajdującego się w nim paliwa - pobrano próbki do badań laboratoryjnych, w celu ewentualnego określenia źródła jego pochodzenia.

Zabezpieczono również znajdującą się na terenie stacji dokumentację finansowo-księgową, materiały wskazujące na dokonywanie sprzedaży paliw poza ewidencją oraz komputer, kasy fiskalne (jedna z nich w ogóle nie była zgłoszona urzędowi skarbowemu), pieczątki firmowe i zapisy monitoringu, mogące potencjalnie umożliwić ustalenie dostawców „trefnego" paliwa.

Zabezpieczone w trakcie przeszukań dowody rzeczowe zostaną wykorzystane w prowadzonym dochodzeniu oraz w przyszłym postępowaniu kontrolnym, a zajęta dodatkowo znajdująca się w kasie gotówka - także, jako zabezpieczenie na poczet grożących kar grzywny w postępowaniu karnym.

(op.zp)

WIĘCEJ czytaj w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

Wróć