Wiadomości

Zakończenie szczytu klimatycznego COP27


W niedzielę 20 listopada 2022 r. we wczesnych godzinach porannych zakończyła się w Szarm el-Szejk w Egipcie konferencja klimatyczna UNFCCC COP27. Delegacja Polski do ostatnich chwil aktywnie brała udział w uzgadnianiu wyników szczytu.

Przedstawiciele wszystkich państw świata porozumieli się co do treści 60 decyzji wdrażających postanowienia Konwencji klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego. Dla wielu państw najważniejszym rezultatem było powołanie nowego funduszu w celu finansowania strat i szkód powstałych w wyniku zmian klimatu w najbardziej narażonych państwach rozwijających się. Źródła finansowania tego funduszu zostaną określone dopiero w nadchodzących latach, ale powinny one obejmować – poza tradycyjnym darczyńcami z najbogatszych krajów świata, również innowacyjne finansowanie, np. z międzynarodowych banków rozwojowych, a nawet funduszy prywatnych.

Dla Polski najważniejszy był pakiet rozwiązań stymulujących działania zmierzające do ograniczenia zmian klimatu, takich jak wezwanie do aktualizacji celów redukcyjnych przez te państwa, które – w przeciwieństwie do Unii Europejskiej – dotychczas tego nie zrobiły, czy program prac o mitygacji, poświęcony poszukiwaniu i rozpowszechnianiu rozwiązań klimatycznych. Polska popierała również uwzględnienie roli lasów i zachowania bioróżnorodności w walce ze zmianami klimatu.

Tegoroczna konferencja odbywała się w cieniu wojny w Ukrainie, oraz wywołanego nią kryzysu energetycznego i żywnościowego. Po raz pierwszy w tak szerokim stopniu w wynikach końcowych pojawiły się wezwania do przyspieszenia transformacji energetyki z wykorzystaniem zarówno odnawialnych źródeł energii jak i innych technologii nieskoemisyjnych. Ponadto, dostrzegając potrzebę uwzględnienia wymiaru społecznego polityki klimatycznej, COP27 powołał program prac nt. sprawiedliwej transformacji, wraz z dorocznym okrągłym stołem ministerialnym poświęconym tej problematyce. To Polska zapoczątkowała globalną refleksję nad sprawiedliwą transformacją podczas COP24 w Katowicach, gdzie przyjęto Śląską Deklarację na rzecz Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć