Prawo

Zarzuty za oszustwa podatkowe przy obrocie paliwami na kwotę prawie 70 milionów złotych


Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące fikcyjnej sprzedaży paliw płynnych  pochodzących z Niemiec przy użyciu „pustych” faktur i nierzetelnych deklaracji podatkowych. Do fikcyjnej sprzedaży dochodziło od 3 września do 29 listopada 2014 roku we Wrocławiu i w Warszawie.

Sprawcy doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 69 milionów 803 tysiące złotych na szkodę Skarbu Państwa.

Jak działała grupa przestępcza

W toku postępowania ustalono, że przedstawiciele spółek, których siedziby zarejestrowano we Wrocławiu, „użyczyli” swoich danych członkom zorganizowanej grupy przestępczej. W ten sposób umożliwiali im nabycie w Berlinie oleju napędowego i benzyny. Grupa ta sprzedała olej finalnym odbiorcom paliw w Polsce, unikając zapłacenia podatku od towarów i usług (VAT) wielkiej wartości.

Zorganizowana grupa przestępcza, wykorzystując szereg istniejących spółek z o.o., będących „znikającymi podatnikami”, „buforami”  i „operatorami finansowymi”, reprezentowanych przez tzw. „słupów”, nabyte paliwa wprowadziła do obrotu, korzystając z wielu autocystern, magazynów paliw oraz stacji paliw ostatecznych odbiorców z terenu całego kraju. Nie płaciła przy tym należnego podatku VAT.

Rzeczywiste pochodzenie paliw płynnych członkowie grupy zamaskowali, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. „puste” faktury.

Spółki wystawiały puste faktury

Jedna ze spółek wystawiła 971 takich faktur. Łączna wartość wprowadzonych przez nią do obrotu paliw wynosi 138 milionów 155 tysięcy 475 złotych brutto. 25 milionów 833 tysiące 263 złote.

Kolejna spółka wystawiła 371 takich faktur. Łączna wartość wprowadzonych przez nią do obrotu paliw wynosi 50 milionów 626 tysięcy 525 złotych, a wartość niezapłaconego podatku VAT wynosi 9 milionów 473 tysiące 479 złotych.

Inna ze spółek, będąca tzw. „buforem”, wystawiła 1 309 „pustych” faktur na łączną kwotę 184 miliony 479 tysięcy 706 złotych brutto. Kwota nie zapłaconego przez nią podatku wynosi 34 miliony 496 tysięcy 205 złotych.

Zatrzymane zostały trzy osoby

Ustalenie poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie trzech osób zamieszanych w przestępczy proceder.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), oszustw znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego), poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 3 kodeksu karnego), używanie dokumentów poświadczających nieprawdy (art. 273 kodeksu karnego), narażenia na uzyskanie bezpodstawnego zwrotu podatku w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 37 par. 1 pkt 1,2 i 5 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 38 par. 2 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego) oraz prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego). Ze swoich przestępczych czynów sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu i popełniali je w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, co wpływa na wyższy wymiar kary (art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności z podejrzanymi prokurator skierował do Sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są zatrzymania kolejnych osób.

Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Źródło: Prokuratura Krajowa, op.zp

Wróć