Wiadomości

Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones honorowymi członkami CEEP


Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones zostali honorowymi członkami Central Europe Energy Partners (CEEP). Będą oni wspierać organizację w działaniach, mających na celu wzrost bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

 

CEEP reprezentuje na forum międzynarodowym sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej. – CEEP sprawia, że producenci i konsumenci energii mówią w Brukseli jednym głosem. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych honorowych członków, którzy zasiądą w Radzie Doradczej CEEP, głos ten będzie jeszcze lepiej słyszany. Działając razem, stajemy przed szansą na integrację infrastrukturalną całej Europy, dywersyfikację krajowych rynków energii i wzmocnienie konkurencyjności przemysłu. Jestem dumny, że nad realizacją tych celów będziemy pracować wspólnie z wybitnymi mężami stanu i ekspertami od bezpieczeństwa strategicznego i analiz ekonomicznych – mówi Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

 

Zbigniew Brzeziński – jeden z najwybitniejszych na świecie strategów geopolitycznych – był doradcą prezydenta USA Jimmy’ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego. – Bezpieczeństwo energetycznego to klucz do wzmocnienia stabilności i zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego w Europie, a szczególnie w Europie Centralnej. Jako niezależna organizacja reprezentująca sektor energii i przemysł energochłonny, CEEP odgrywa istotną rolę w procesie dywersyfikowania przez Unię Europejską dotychczasowych źródeł energii i zmniejszania jej zależności od monopolistycznych dostawców ropy i gazu. Warto aktywnie wspierać te wysiłki, stąd moja decyzja o przystąpieniu do CEEP jako honorowy członek tej organizacji – twierdzi Zbigniew Brzeziński.

 

Zdaniem Jerzego Buzka – premiera RP w latach 1997–2001, następnie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a obecnie szefa komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim – działalność CEEP skutecznie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Europy. – W oczach europejskich instytucji CEEP zyskał pozycję niezbędnego partnera w procesie tworzenia nowych regulacji związanych z rynkiem energii. Członkowie CEEP przyczyniają się do budowy silniejszej i bardziej konkurencyjnej Europy, której wzrost gospodarczy opiera się na mocnych fundamentach, takich jak dostęp do taniej energii, rozwój infrastruktury i swobodny przepływ surowców energetycznych na całym kontynencie – uważa Jerzy Buzek.

 

Gen. James L. Jones był naczelnym dowódcą amerykańskich sił zbrojnych i połączonych sił NATO w Europie, a następnie doradcą prezydenta Baracka Obamy ds. bezpieczeństwa narodowego. Jego zdaniem bezpieczeństwo w obszarze energii to ważny element szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego. – Każde geostrategiczne wyzwanie, przed jakim stoi obecnie wspólnota transatlantycka, dotyka tematu energii. Musimy pamiętać, że gospodarka może się rozwijać tylko w oparciu o bezpieczeństwo, zaś w wymiarze globalnym bezpieczeństwo zapewnia jedynie stabilność gospodarcza. Dla obydwu kluczowa jest energia. Dzięki CEEP możemy skutecznie stawiać czoło tym wyzwaniom zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych – podkreśla gen. James Jones.

WIĘCEJ: czytaj w lutowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

(opr.zp)

Wróć