Wiadomości

Zgoda udziałowców na sprzedaż Orlenowi spółki Kicking Horse


Akcjonariusze oraz posiadacze opcji na akcje Kicking Horse Energy Inc. zatwierdzili na specjalnym walnym zgromadzeniu nabycie przez ORLEN Upstream Canada Ltd.  wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych Kicking Horse.

Transakcja została także zatwierdzona przez kanadyjski Sąd Queen’s Bench w prowincji Alberta, gdzie znajdują się kluczowe aktywa Kicking Horse. ORLEN Upstream Canada Ltd jest spółką pośrednio zależną od PKN ORLEN S.A.
 
 
 
 
 
 
 

Wróć