Wiadomości

Zmiany w akcyzie i służbie celnej

W warszawskim hotelu Marriott  30 marca br. odbyła się konferencja pt. „Akcyza jako istotny element ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej", organizowana przez kancelarię prawną DLA Piper.


W najbliższym czasie i tak skomplikowany stan prawny w zakresie podatku akcyzowego ulegnie dalszym zmianom. W 2010 r. bowiem mają wejść w życie rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o służbie celnej, które w związku z likwidacją szczególnego nadzoru podatkowego istotnie zwiększą odpowiedzialność podatników za ich rozliczenia akcyzowe. Zgodnie z intencją Ministerstwa Finansów wyrażoną w projekcie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych stała kontrola funkcjonariuszy celnych nad działalnością podatników akcyzy, czyli obecny szczególny nadzór podatkowy, miałby pozostać jedynie u wytwórców alkoholu. Co do zasady w pozostałych podmiotach kontrola miałaby być sprawowana doraźnie, co będzie powodować różne problemy związane z koniecznością wzywania celników w związku z określonymi czynnościami wykonywanymi w zakładzie np. ekspedycja lub przyjęcie wyrobów w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Dodatkowo, ponownie zmieniają się przepisy ustawy o akcyzie. Pierwsze zmiany mają wejść w życie jesienią 2010 r. Polegają one na korekcie przepisów obowiązujących od 1 marca 2009 r. w obszarach, które powodowały najwięcej wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy akcyzowej np. zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Druga kategoria to zmiany wymuszone wejściem w zycie dyrektyw unijnych. Najważniejszą z nich jest wdrożenie tzw. systemu EMCS. Oparte na papierowych dokumentach rozwiązania dotyczące przemieszczania towarów z zastosowaniem zawieszania poboru akcyzy ma zastąpić nowoczesny system teleinformatyczny (EMCS). Państwa UE generalnie wdrażają system z dniem 1 kwietnia 2010 r. Polska zamierza wykorzystać okres przejściowy i dokonać jego wdrożenia w możliwie najpóźniejszym terminie tj. od 1 stycznia 2011. Mimo zobowiązań wobec UE wynikających z dyrektywy, data ta również wydaje się zagrożona ze względu na brak postępów w rozwoju i wdrożeniu systemu EMCS w Polsce.

Celem konferencji było przedstawienie kwestii, które ze względu na zmiany przepisów powinny zostać uregulowane w wewnętrznych procedurach w przedsiębiorstwie. Wskazano także obszary, na które w razie nieprawidłowości należy zwracać uwagę podczas kontroli na podstawie ustawy o służbie celnej, kontroli podatkowych lub postępowań z ordynacji podatkowej. Na praktycznych przykładach zaprezentowano przebieg ewentualnego postępowania karno-skarbowego. Odbywający sie równolegle panel specjalny przedstawiał zaś, na ilu płaszczyznach polskie przepisy akcyzowe są niezgodne z regulacjami europejskimi oraz jakie są tego konsekwencje dla podatników.

(op. zp)


źródło: PIPP

Wróć