Prawo

Źródła ciepła i sytuacja na rynku paliw - jednolity tekst ustawy


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1772

>>>LINK<<<

Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć