Najbliższe szkolenia

Najczęstsze postępowania i najczęstsze kary w branży paliwowej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

Najczęstsze postępowania i najczęstsze kary w branży paliwowej.

13 stycznia 2022 r. - godz. 10:00 do 12:00

 

W programie:

I. Koncesje

• Koncesje – uzyskanie, zmiana, rozszerzenie, kody CN
• Obowiązki wynikające z koncesji
• Obowiązki wynikające z Prawa energetycznego
• Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
• System kar i zasady ich wymiary
• Postępowania wyjaśniające przed Prezesem URE
• Postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych
• Możliwość odstąpienia od wymierzenia kary

II. SENT

• Obowiązki wynikające z ustawy o monitorowaniu przewozu
• Postępowania wyjaśniające
• Postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
• Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
• Aktualne orzecznictwo i praktyka sądowa

III. Podatki

• Metodyka należytej staranności
• Jeszcze o VAT w paliwach
• Postępowania kontrolne
• Postępowania podatkowe
• Inicjatywa dowodowa i aktywność strony w postępowaniu
• Sankcje karno – skarbowe
• Aktualne orzecznictwo i praktyka sądowa

IV. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

 

prowadzący: mec. Adam Toczyski

koszt uczestnictwa: 290 zł netto (+23% VAT)/osoba [tj. 356,7 zł brutto/osoba]

przyjmowanie zgłoszeń: do 10 stycznia 2021 r. włącznie.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres szkolenia@paliwa.pl
  • Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
  • Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
  • Szkolenie ma charakter informacyjny.
  • Ze względów organizacyjnych PIPP zastrzega, że dane szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
  • Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formie wideokonferencji - szczegóły techniczne wyślemy po otrzymaniu zgłoszenia.
  • Organizator zastrzega odmowę przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny

 

Wróć