Najbliższe szkolenia

Najważniejsze zmiany i bieżące problemy w VAT dla branży paliwowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online

Najważniejsze zmiany i bieżące problemy w VAT dla branży paliwowej

19 sierpnia 2021 r. - godz. 10.00 do 14.00

Spotkanie prowadzone będzie ONLINE, na platformie ZOOM

w programie:

Część pierwsza: JPK_VAT – najnowsze zmiany, wyzwania, praktyczne problemy, interpretacje organów podatkowych

 1. Stosowanie oznaczeń GTU i wątpliwości interpretacyjne
 2. Stosowanie oznaczenia MPP i planowane zmiany w tym zakresie
 3. Pozostałe oznaczenia i praktyczne problemy z ich zastosowaniem
 •   pojęcie podmiotów powiązanych dla potrzeb oznaczenia „TP”
 •   wątpliwości związane z oznaczeniem „FP”
 •   kiedy należy, a kiedy nie powinno się stosować oznaczenia „WEW”
 1. Sposób wykazywania numeru VAT kontrahentów w JPK_VAT
 2. JPK_VDEK a faktury dotyczące przeszłych okresów i faktury korygujące
 3. Refakturowanie a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 4. Faktury zaliczkowe a raportowanie i oznaczenia w JPK_VAT
 5. Problemy związane ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasach rejestrujących
 6. Sankcje związane z JPK_VAT i inne skutki zmian w raportowaniu VAT

Część druga: orzecznictwo w sprawach VAT

Najistotniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych i związana z nimi praktyka organów podatkowych, interpretacje Ministerstwa Finansów

 1. Ulga na złe długi – skutki wyroku TSUE i możliwości korekty
 2. Neutralne rozliczenie WNT
 •   skutki orzeczenia TSUE i możliwości korekty
 •   zastosowanie wyroku do podobnych rozliczeń – import usług
 1. Brak sankcji VAT w sytuacji niewskazującej na oszustwo podatkowe
 2. Kary umowne i rekompensaty a VAT
 3. Bezpieczeństwo odliczenia VAT w transakcjach łańcuchowych w świetle orzeczeń TSUE i polskiej praktyki
 4. Korekta faktur po wszczęciu kontroli a zasady neutralności VAT
 5. Karty paliwowe – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Część trzecia: skutki pozostałych zmian wprowadzonych w ubiegłym roku

Bieżące problemy związane z przepisami wprowadzonymi na przełomie 2019/2020 r. i w późniejszym okresie, a także przepisami wprowadzanymi w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19

 1. Wiążące informacje stawkowe a interpretacje – praktyka i orzecznictwo
 2. VAT a przeciwdziałanie COVID – wprowadzone rozwiązania i ich skutki
 •   subwencje i dotacje a VAT
 •   przepisy przejściowe, tymczasowe rozwiązania
 1. Zmiany dotyczące MPP i białej listy
 •    MPP a potrącenia
 •    ułatwienia w stosowaniu przepisów dot. białej listy i zapłaty na rachunek spoza listy
 •    umowy ramowe a MPP i biała lista

 

Część czwarta: pakiety SLIM VAT

Rozwiązania korzystne dla podatników w pakiecie SLIM VAT, problemy związane z korektami, planowane zmiany

 1. Faktury korygujące
 •    ułatwienia po stronie dostawcy
 •    wątpliwości związane z dokumentowaniem warunków obniżenia ceny
 •    wątpliwości dotyczące odliczenia i korekty VAT naliczonego
 •    możliwość i warunki stosowania przepisów przejściowych
 •    korekty zwiększające po stronie dostawcy i nabywcy, moment rozpoznania korekty
 •    korekty w przypadku transakcji transgranicznych
 1. Kurs walutowy dla celów VAT – możliwości i warunki wyboru metody
 2. Pozostałe uproszenia i zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT
 •    zaliczki na poczet eksportu
 •    dłuższy czas na odliczenie VAT
 •    limity prezentów o małej wartości
 1. Propozycje w ramach pakietu SLIM VAT 2
 •    uproszczenia dot. wystawiania faktur korygujących, duplikatów i faktur zbiorczych
 •    elastyczność w korektach VAT naliczonego z faktur zakupowych raportowanych z opóźnieniem
 •    neutralne rozliczenie VAT naliczonego z importu usług
 •    korekty zmniejszające WNT
 •    wybór opodatkowania VAT w sprzedaży nieruchomości bez oświadczenia
 •    możliwość przenoszenia środków na rachunkach VAT między bankami
 •    ulga na złe długi – 3-letni termin

 

prowadzące:

Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

Aleksandra Ziaja, doradca podatkowy, Menedżer w Kancelarii KDCP

koszt uczestnictwa: 270 zł netto (+23% VAT)/osoba [tj. 332,1 zł brutto/osoba]

przyjmowanie zgłoszeń: do 16 sierpnia 2021 r. włącznie.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres szkolenia@paliwa.pl
 • Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
 • Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
 • Szkolenie ma charakter informacyjny.
 • Szkolenie jest adresowane wyłącznie do przedsiębiorców.
 • Ze względów organizacyjnych PIPP zastrzega, że dane szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
 • Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formie wideokonferencji - szczegóły techniczne wyślemy po otrzymaniu zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega odmowę przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny

Wróć