Najbliższe szkolenia

Nowe przepisy - Ochrona sygnalistów

 

>>>>>ZMIANA TERMINU SZKOLENIA<<<<<

 

OCHRONA SYGNALISTÓW

Szkolenie odbędzie się 04 września 2024 r. o godz. 10:00 w formie online (platforma Zoom).

Prowadzący:
Adam Toczyski radca prawny
Anna Łuczyńska radca prawny

Koszt uczestnictwa: 439 zł netto+ 23% VAT (539,97 zł brutto)

Przyjmowanie zgłoszeń: do 31 sierpnia włącznie

W programie szkolenia: 

 • I. Aktualny stan prawny
  • ochrona sygnalistów w świetle Dyrektywy UE 2019/1937
  • ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów
  • terminy wdrożenia nowych regulacji, vacatio legis

  II. Zakres podmiotowy ustawy
  • kim jest sygnalista
  • kto może, a kto nie może być sygnalistą
  • podmioty objęte nowymi obowiązkami w sektorze publicznym i prywatnym
  • wyłączenia

  III. Kanały zgłoszeń
  • zgłoszenia wewnętrzne
  • zgłoszenia zewnętrzne
  • ujawnienie publiczne

  IV. Procedury w firmie
  • podstawowe zasady
  • procedury i regulaminy dot. zgłaszania nieprawidłowości w firmie
  • tryby opracowania, konsultacji, wdrożenia, szkolenia wewnątrz firm
  • postępowania wyjaśniające, komunikacja z sygnalistą
  • cel i znaczenie działań następczych
  • najczęściej zgłaszane nieprawidłowości
  • znaczenie anonimowości i anonimizacji zgłoszeń
  • ochrona sygnalistów, zakaz działań odwetowych, rodzaje działań odwetowych
  • obowiązkowe elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych
  • co jeszcze umieścić w procedurze? – zalecany i dobrowolny zakres

  V. Poufność i ochrona danych osobowych
  • cele przetwarzania danych osobowych
  • podstawy prawne przetwarzania
  • kategorie osób objętych przetwarzaniem danych
  • zakres przetwarzanych danych osobowych
  • obowiązki informacyjne
  • realizacja praw osób, których dane dotyczą
  • rejestrowanie czynności przetwarzania

  VI. Odpowiedzialność
  • przepisy karne
  • odpowiedzialność firmy w związku z procedurą lub jej brakiem
  • odpowiedzialność sygnalistów

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą mailowa na adres szkolenia@paliwa.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Wróć