Najbliższe szkolenia

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych

w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

15 grudnia 2022 r. - godz. 10:00 do 13:00

 

W programie:

 1. Dwa systemy rozliczeń ilościowych na stacji paliw: w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15C: ich wady i zalety oraz zasady wzajemnych przeliczeń.
 2. Zasady gospodarki magazynowej na stacji paliw: określanie ilości paliw przyjętych do, magazynowanych w i wydawanych ze stacji paliw.
 3. Podstawy prawne rozliczania ubytków paliw na stacji paliw.
 4. Normy ubytków naturalnych i dopuszczalnych różnic inwentaryzacyjnych paliw na stacji paliw.
 5. Zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw ciekłych na stacjach paliw.
 6. Zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw

 

prowadzący: Andrzej Jarzębski

koszt uczestnictwa: 319 zł netto (+23% VAT)/osoba [tj. 392,37 zł brutto/osoba]

przyjmowanie zgłoszeń: do 9 grudnia 2022 r. włącznie.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres szkolenia@paliwa.pl
 • Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
 • Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
 • Szkolenie ma charakter informacyjny.
 • Ze względów organizacyjnych PIPP zastrzega, że dane szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
 • Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formie wideokonferencji - szczegóły techniczne wyślemy po otrzymaniu zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega odmowę przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny

 

Wróć