Najbliższe szkolenia

Szkolenie "Regulacje prawne dla branży paliwowej"

Szkolenie "Regulacje prawne dla branży paliwowej"

Polska Izba Paliw Płynnych zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu, podczas którego omówione zostaną istotne dla branży paliwowej regulacje prawne. W programie szkolenia m.in.: Projekt SENT CONNECT, Obowiązki koncesyjne, Podatek od towarów i usług, w szczególności zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3, a także indywidualne konsultacje prawne. Szkolenie poprowadzą mec. Adam Toczyski oraz mec. Krzysztof Zieliński. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku w hotelu Crystal Mountain*****  w Wiśle.

Program szkolenia:

I dzień – 14 września (czwartek)

11.00-11.30 - przyjazd (zakwaterowanie od godz. 16:00)

13.00-14.00 - obiad

14.15-16.30 - szkolenie – panel I - mec. Adam Toczyski

Projekt SENT CONNECT

 • Zmiany w Ustawie o monitorowaniu przewozu;
 • Zmiany w Ustawie Prawo energetyczne;

Problemy SENT

 • Najczęstsze błędy w kontrolach i postępowaniach SENT;
 • Orzecznictwo;

16.30-16.45 - przerwa

16.45-19.00 - szkolenie – panel II - mec. Krzysztof Zieliński

Kruczki prawne w umowach. Na co zwrócić uwagę przed złożeniem podpisu.

 • Komparycja umowy – co to jest i co powinno się tam znaleźć;
 • Przedmiot umowy – jak nie sprzedać połowy firmy, gdy chce się sprzedać drukarkę;
 • Zasady odpowiedzialności za kontrakt i sposoby ograniczenia tej odpowiedzialności;
 • Kary umowne – na co zwrócić uwagi i jak poprawnie je stosować;
 • Efektywne zabezpieczenie wykonania umowy – czy coś takiego istnieje?
 • Najczęstsze błędy w umowach i przy zawieraniu umów – omówienie bogatych obserwacji kancelarii.

19.15-21.00 - kolacja

II dzień – 15 września (piątek)

7.00-10.00 - śniadanie

10.00 – 13.00 - indywidualne konsultacje prawne z mec. Krzysztofem Zielińskim

13.00-14.00 - obiad

14.00-16.30 - szkolenie – panel III - mec. Krzysztof Zieliński / doradca podatkowy Katarzyna Łukaszewska

Zmiany przepisów w ostatnim czasie:

 • Podatek od przerzucanych dochodów,
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową, IP BOX, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację.
 • Karty paliwowe a prawo do odliczenia VAT,
 • Schematy podatkowe – ze wskazaniem przykładów,
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego a schematy podatkowe,
 • Rozliczanie samochodów osobowych w firmie,

Podatek od towarów i usług, w szczególności zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 – wybrane zagadnienia: wyższe limity sprzedaży, faktury zaliczkowe, sankcje VAT,

16.30-16.45 - przerwa

16.45-19.30 - szkolenie – panel IV - mec. Adam Toczyski

Obowiązki koncesyjne

 • Uzyskanie, zmiana, rozszerzenie koncesji – najczęstsze problemy;
 • Interpretacja koncesji: pośrednictwo handlowe, hurt – jak czytać koncesje;
 • Przeładunek paliw, a warunki koncesji;

20.00-24.00 - kolacja

III dzień – 16 września (sobota)

7.00-10.00 - śniadanie

10.00-11.30 - szkolenie – panel V - mec. Adam Toczyski

Podatek od nieruchomości

 • Problemy i wątpliwości z opodatkowaniem dystrybutorów/odmierzaczy paliw
 • Orzecznictwo;
 • Obowiązek kas fiskalnych na myjniach samochodowych
 • Platforma Paliwowa

11.30 - 12.30 - indywidualne konsultacje prawne z mec. Krzysztofem Zielińskim

wyjazd (doba hotelowa kończy się o godz. 11.00)

Warunki i koszty uczestnictwa w szkoleniu:

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty (pełnej kwoty brutto) na konto Polskiej Izby Paliw Płynnych: Santander Bank Polska S.A. 67 1090 1043 0000 0000 0503 3072 (w tytule przelewu prosimy podać firmę oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia).
2. Wypełnione, podpisane zgłoszenie należy przesłać do 18 lipca 2023 r. e-mailem na adres: szkolenia@paliwa.pl
3. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu proformę z 7-dniowym terminem płatności.
4. Można również dokonać przedpłaty na konto PIPP: 67 1090 1043 0000 0000 0503 3072
5. Udział w szkoleniu będziemy możliwy wyłącznie po uregulowaniu wymaganej 100% przedpłaty.
6. Odwołanie uczestnictwa należy złożyć pisemnie najpóźniej do 18 lipca br.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny oraz zmiany programu. Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

 

PAKIET 1 - 1 osoba w pokoju 1-os. – 2999 zł. netto (+23%VAT)
PAKIET 2 - 2 osoby w pokoju 2-os. – 5299 zł. netto (+23%VAT)
PAKIET 3 (dodatkowy nocleg) - 1 osoba w pokoju 1-os. – 3599 zł. netto (+23%VAT)
PAKIET 4 (dodatkowy nocleg) - 2 osoby w pokoju 2-os. 5999 zł netto (+23%VAT)

PAKIET 5 (1 nocleg) - 1 osoba w pokoju 2-os. 1899 zł netto (+23%VAT)

PAKIET 6 (1 nocleg) - 2 osoby w pokoju 2-os. 3299 zł netto (+23%VAT)

Wróć