Kalendarium

Spotkanie regionalne - Poznań

Zapraszamy na spotkanie regionalne:

26 września br. godzina 10.30 Hotel MAX

ul. Kościuszki 79 62-030 Luboń k/Poznania

 

Planowana tematyka spotkania**:

W części I - dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym
z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli m.in.: Izby Administracji Skarbowej, Urzędu Celno-Skarbowego, Inspektoratu Transportu Drogowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Handlowej, Okręgowego Urzędu Miar, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji*.  

W II części spotkania – warsztaty szkoleniowe, obejmujące ostatnie zmiany i nowelizacje przepisów prawa w zakresie ustaw i rozporządzeń.

 
UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Wróć