Oferta szkoleń

Zgodnie z założeniami, naczelnym celem funkcjonowania Polskiej Izby Paliw Płynnych jest reprezentowanie interesów oraz wspieranie działalności gospodarczej naszych członków. W swoich statutowych działaniach Izba Paliw prowadzi również szkolenia, na których poruszane są najważniejsze problemy nurtujące przedsiębiorców tego sektora.

Tematyka szkoleń związana jest z branżą paliwową, dotyczy m.in. transportu towarów niebezpiecznych, norm jakości, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, bezpieczeństwa, spraw technologicznych, podatków, akcyzy, uregulowań prawnych itd.

Mając na uwadze powyższe wyrażamy nadzieję, iż zechcą Państwo skorzystać z naszej oferty szkoleniowej.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Kalendarium szkoleń