Oferta szkoleń

Zgodnie z założeniami, naczelnym celem funkcjonowania Polskiej Izby Paliw Płynnych jest reprezentowanie interesów oraz wspieranie działalności gospodarczej naszych członków. W swoich statutowych działaniach Izba Paliw prowadzi również szkolenia, na których poruszane są najważniejsze problemy nurtujące przedsiębiorców tego sektora.

Tematyka szkoleń związana jest z branżą paliwową, dotyczy m.in. transportu towarów niebezpiecznych, norm jakości, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, bezpieczeństwa, spraw technologicznych, podatków, akcyzy, uregulowań prawnych itd.

Mając na uwadze powyższe wyrażamy nadzieję, iż zechcą Państwo skorzystać z naszej oferty szkoleniowej.

Zapraszamy do zgłaszania tematów szkoleń, które byłyby dla Państwa interesujące oraz śledzenia naszej aktualnej oferty.

Jeśli nie otrzymujecie Państwo naszych informacji lub chcielibyście zgłosić nowy temat szkolenia, prosimy o wysłanie wiadomości na adres szkolenia@paliwa.pl

Kalendarium szkoleń