Zapraszamy do członkostwa

Polska Izba Paliw Płynnych została powołana do życia w 1991 r. przez przedsiębiorców prywatnego sektora paliwowego. Jednym z celów statutowych Izby jest reprezentacja interesów zrzeszonych firm, co w praktyce przekłada się na szereg inicjatyw korzystnych nie tylko dla całej branży paliw, ale i całej polskiej gospodarki.

Polska Izba Paliw Płynnych uczestniczy w porządkowaniu i tworzeniu regulacji prawnych dotyczących naszej branży. Współpracujemy z urzędami i komisjami sejmowymi na wszystkich etapach ścieżki legislacyjnej. Z Państwa pomocą nasz głos w tych najważniejszych dla każdego przedsiębiorcy sprawach będzie jeszcze mocniejszy, bo wzbogacony Waszym doświadczeniem i radą.

Działalność statutową Izby wspierają: wydawnictwo „Paliwa Płynne”, portal internetowy www.paliwa.pl, trafiające do konkretnych osób ściśle stargetowane newslettery, Międzynarodowe Targi STACJA PALIW oraz działalność szkoleniowa.

Serdecznie zapraszamy do członkowskiego grona!

Kontakt:

Jesteś zainteresowany członkostwem w PIPP?
Napisz do nas - izba@paliwa.pl