Zrealizowane spotkania regionalne z przedsiębiorcami branży paliwowej

Spotkanie Regionalne Kraków

6 października 2016 r. w Witek Centrum Hotelowo – Konferencyjnym w Krakowie, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli:  Izby Celnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Poznań

6 października 2016 r. w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli: Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Okręgowego Urzędu Miar oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Opole

5 października 2016 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli: Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Celnej, Izby Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Stryków

5 października 2016 r. w hotelu 500 w Strykowie, odbyło się dedykowane przedsiębiorcom branży paliwowej spotkanie regionalne z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.: 

 • dyskusja o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli:  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Izby Celnej, Okręgowego Urzędu Miar, Urzędu Kontroli Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Urzędu Dozoru Technicznego.
 • szkolenie – Pakiet Paliwowy i Pakiet Energetyczny (m.in. Nowe obowiązki w akcyzie. Nowe zasady rozliczania VAT. Sankcje KKS. Problemy praktyczne związane z Pakietem paliwowym. Rozszerzenie definicji paliw ciekłych. Zmiany dotyczące koncesji paliwowych. Nowe obowiązki sprawozdawcze, rejestry i wykazy. Nowe uprawnienia organów regulacyjnych i przepływ informacji. Zmiany dotyczące kar i sankcji. Zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych. Zmiany zasad realizacji NCW. Zabezpieczenie dla branży gazu płynnego).

Wszystkim przedstawicielom urzędów jak i przedsiębiorcom obecnym na spotkaniu, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

Spotkanie Regionalne Kraków

18 lutego 2016 r. w Centrum Hotelowo – Konferencyjym Witek w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie regionalne branży paliwowej.

W programie między innymi:

 • dyskusja przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Izby Celnej w Krakowie o problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym.
 • szkolenie poprowadzone przez  mecenasa Adama Toczyskiego w którym m.in.: szara strefa – zagrożenia, sposoby ochrony, weryfikacja kontrahentów, koncesje.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UDT, WIIH oraz OUM w Katowicach

11 czerwca 2015 r. w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedsiębiorców branży paliwowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Okręgowego Urzędu Miar. Podczas spotkania zaprezentowała się firma DLG Sp. z o.o.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • Parametry paliw, które najczęściej nie spełniają norm Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw, problem drugiej próbki.
 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych dotyczących nieprzestrzegania warunków koncesji.
 • Problemy z magazynowaniem biopaliw.
 • Szara strefa na rynku paliw.
 • Legalizacja odmierzaczy paliwowych oraz. legalizacja i litrażowanie zbiorników na stacjach paliw.
 • Zmiany w systemie opłat dozorowych.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UDT, WIIH oraz OUM w Poznaniu

10 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedsiębiorców branży paliwowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Okręgowego Urzędu Miar. Podczas spotkania zaprezentowała się firma DLG Sp. z o.o.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • Parametry paliw, które najczęściej nie spełniają norm Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw, problem drugiej próbki.
 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych dotyczących nieprzestrzegania warunków koncesji.
 • Problemy z magazynowaniem biopaliw.
 • Szara strefa na rynku paliw.
 • Legalizacja odmierzaczy paliwowych oraz. legalizacja i litrażowanie zbiorników na stacjach paliw.
 • Zmiany w systemie opłat dozorowych.

Dzień Otwarty z przedstawicielami UOKiK, WIIH oraz URE w Krakowie

27 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • System monitorowania i kontrolowania jakości paliw w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • System kontroli na stacjach paliw.
 • Koncesje na obrót paliwami płynnymi, koncesja OPZ i OPC.
 • Kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji.
 • Szara strefa na rynku paliw. 

Dzień Otwarty z przedstawicielami Izby Skarbowej, Izby Celnej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

3 marca 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Izby Celnej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej.

Dzień Otwarty z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Miar oraz Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

20 stycznia 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla członków Polskiej Izby Paliw Płynnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli Okręgowego Urzędu Miar oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas spotkania zaprezentowała się firma Giełda Dewiz Sp. z o.o.