Zgromadzenia członków Polskiej Izby Paliw Płynnych

Prezydium Rady Polskiej Izby Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 11 ust. 2 i 5 Statutu Polskiej Izby Paliw Płynnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Paliw Płynnych na dzień 21 września 2017 roku

15 czerwca 2016 roku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

25 marca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych