Historia PIPP

Historia Polskiej Izby Paliw Płynnych rozpoczęła się w 1991 roku w Poznaniu od spotkania przedstawicieli prywatnych firm zajmujących się importem oraz sprzedażą paliw płynnych. Historia Polskiej Izby Paliw Płynnych to przede wszystkim ludzie - jej członkowie, jej działacze, przyjaciele i sympatycy. Tak, jak w każdej instytucji życia społecznego i gospodarczego, tak i tutaj - każdy wnosił swój wkład, małą cegiełkę, dla dobra budowanej organizacji, dla dobra sprawy. To właśnie dzięki zaangażowaniu wielu osób nasza organizacja jest silna i niezależna. Obowiązkiem zaś tych, którzy działają w Izbie w tej chwili, jest pamiętanie o ludziach, którzy kładli podwaliny tej organizacji i którzy przez lata wypracowywali jej pozycję.

Rok 1989 roku przyniósł zmiany, które zaowocowały nie tylko w sferze życia politycznego. Rynek z okresu ręcznego sterowania i pełnej kontroli podążał powoli w stronę zasad wolno¬rynkowych. Właściciele powstających firm kontaktowali się, wymieniali informacjami, współpracowali - na takiej platformie powstała potrzeba zjednoczenia sił w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz budowania rynku konkurencyjnego. Chociaż z biegiem czasu wiele naszych Izbowych inicjatyw przełożyło się już na realną poprawę warunków funkcjonowania firm, praca w sektorze nadal jest utrudniona. Obecnie prawdziwym problemem stały się marże detaliczne, których wartość nie pozwala nawet na pokrycie kosztów stałych – widać więc, w jak trudnej sytuacji znalazła się nasza branża.

Minione lata działalności Izby dało jej mocną i wyraźną pozycję w życiu gospodarczym naszego kraju. Jesteśmy traktowani partnersko zarówno w procesach tworzenia przepisów, jak i jako niezależne ciało opiniujące różnego rodzaju propozycje legislacyjne. Bierzemy udział w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych, a przedstawiciele Parlamentu, Rządu i urzędów pojawiają się jako aktywni uczestnicy naszych konferencji, forów, spotkań przez nas organizowanych. Wybitnym osiągnięciem Izby stał się zamysł organizowania targów branżowych „Stacja Paliw” wraz z całym projektem targowym, który na dobre zagościł na mapie europejskich imprez branżowych.

W tej chwili Izba operuje w bardzo szerokim spektrum spraw i problemów rynkowych. Najtrudniejszą chwilą jest każda sytuacja, w której nasze postulaty zostały pominięte lub uwzględnione jedynie w minimalnym stopniu. Jednak to nas nie osłabia, a wręcz przeciwnie – pozwala zewrzeć szyki w obliczu nieustannej walki o niezależność i utrzymanie się na rynku. – Nie zapominamy, iż obrona konkurencyjności rynkowej to w tej chwili nasze najważniejsze zadanie. Trzeba sobie bowiem jasno powiedzieć: istnienie Izby tylko wtedy ma sens, gdy głównym celem jej funkcjonowania jest ochrona i reprezentacja interesów oraz wspieranie działalności gospodarczej jej Członków.