Władze Izby

 

Władze Polskiej Izby Paliw Płynnych 2016 - 2020

Halina Pupacz
Prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych

Zarząd Rady Izby

 

 Ryszard Brzeski

 Wiesław Deć

 Artur Kandarian

 Dariusz Łoziński

 Rafał Uchacz

 Janusz Wiśniewski

Rada Izby

 Jerzy Będkowski

 Marek Cieśla

 Adam Durbas

 Krzysztof Giżewski

 Sławomir Gorustowicz

 Tomasz Kuczmowski

 Jan Madejek

  Janusz Malinowski

  Tomasz Możdżonek

  Józef Szwiec

  Wojciech Teszner

  Arkadiusz Zwiewka

 Michał Żbel

 

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Paliw Płynnych:

 Stanisław Kamecki

 Jan Krawczyk

 Aneta Tomczyk

Sąd Koleżeński Polskiej Izby Paliw Płynnych:

Adam Bugajski

 Zenon Iwaszkiewicz

 Mieczysław Kwidziński