Akty prawne - Obwieszczenia

Akcyza na paliwa silnikowe od 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. M.P. 2020 poz. 238

Opłata paliwowa na 2020 r

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 M.P. 2020 poz. 211

Ceny sprzedaży papierosów

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2019 M.P. 2020 poz. 223

Prawo Wodne

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne [Dz.U. 2020 poz. 310]