Akty prawne - Rozporządzenia

29.10.2021 r. opublikowano Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1979 -Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur