Akty prawne - Ustawy

27.01.2022 r. opublikowano Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 196 - Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

22.10.2021 r. opublikowano Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1917 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

26.08.2021 r. opublikowano Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1564 - Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

SLIM VAT z podpisem Prezydenta RP - 21 grudnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z  27 listopada  2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany do: Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747), Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) oraz Ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933 oraz z 2018 r. poz. 149).

http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/slim-vat-z-podpisem-prezydenta-rp

 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej LINK >>> >>>>

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym LINK >>> >>>>

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach LINK >>> >>>>

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi LINK >>> >>>>