Konsultacje

Ankieta - kolejowy transport towarów - do pobrania

Ankieta_UTK.pdf (804.1 KiB)

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi konsultacje dot. pokonywania barier dla rozwoju rynku kolejowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie współpracy z przewoźnikami kolejowymi towarów poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl 

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2019 r.:

 

 • projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030"

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy ...

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 8 lutego stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 96.2.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 24 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 97.2.18) 

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 29 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 89.1.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319454

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologiihttps://mpit.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-ministra-przedsiebiorczosci-i-technologii.html

oraz na stronie RCL (nr wykazu 49) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319451

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

*********

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2018 r.:

 • projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040):

Projekt został udostępniony https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 14 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (772):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 26 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

*******************

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 22 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl