Konsultacje

Akty prawne, które Polska Izba Paliw Płynnych otrzymała w ramach konsultacji publicznych:

  • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 22 października 2018 r. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

  • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 18 października 2018 r. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

********************************************************************************************************************

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 12 października 2018 r. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

********************************************************************************************************************

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 1 października 2018 r. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

********************************************************************************************************************