Najbliższe szkolenia

Szkolenie PIPP w Jachrance

Najistotniejsze zagadnienia dotyczące operatorów rynku paliw

20 - 22 listopada 2018 r.

Jachranka, Centrum Konferencyjne WARSZAWIANKA

 

 

Planowana agenda szkolenia*: 

I dzień – 20 listopada (wtorek)

doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00

14.00 lunch - na lunch zapraszamy przed zakwaterowaniem

16.00-19.00 - szkolenie cz. I - Nowelizacje ustawy SENT - prowadzi mec. Krzysztof Rutkowski 

W programie:

   • SENT 2: Nowe rozporządzenia Ministra Finansów dot. SENT. SENT kolejowy i transport intermodalny. Zmiany w zgłoszeniach SENT i dokumentach MM. Korekty zakresu produktowego. Nowe obowiązki informacyjne i administracyjne i zmiany dot. kontroli. Zmiany dot. kar i sankcji  -  jak interpretować przepisy przejściowe. Dwa rodzaje „amnestii” SENT.
   • SENT 3 (GEO): Wprowadzenie geolokalizatorów i systemów zewnętrznych. Stosowanie aplikacji mobilnej. Nowe obowiązki kierowców i przewoźników. Zmiany w zakresie rejestracji na PUESC. Zmiany w zakresie zgłoszeń SENT. Nowe formularze SENT. Kary i sankcje dot. geolokalizacji. Kiedy wejdą geolokalizatory.
   • SENT 4  -  planowany zakres i zasady.
   • SENT  -  wydawane decyzje i praktyka organów z ostatnich miesięcy.
   • Dostawy paliw do zbiorników na użytek własny.
   • dyskusja i pytania

19.00-20.00 - konsultacje indywidualne z mec. Krzysztofem Rutkowskim

20.00 kolacja

nocleg

 

II dzień – 21 listopada (środa)

11.00-15.30 - szkolenie cz. II - RYNEK PALIW 2019 - Przegląd najważniejszych zagadnień rynku paliwowego. Co było? Co jest? Co nas czeka? – prowadzi mec. Adam Toczyski

W programie:

 • Koncesje: Stan prawny. Jak uzyskać koncesję? Jak zmienić lub przedłużyć koncesję? Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego koncesję.
 • Pakiety - obowiązki sprawozdawczo – informacyjne. Informacje o infrastrukturze. Informacje o magazynowaniu, przeładunku, przesyle lub dystrybucji paliw. Informacje o wytworzonych i przywiezionych paliwach
 • Kary. Sankcje. Nowe wysokości opłat koncesyjnych. Nowa wysokość opłat koncesyjnych. Za co są najczęstsze kary? Jak uniknąć kary lub zmniejszyć jej wymiar? Przedsiębiorca w postępowaniu przed URE i SOKIK.
 • Jeszcze o dostosowywaniu koncesji do nowej definicji paliw ciekłych (kody CN) Stan rozpatrywania wniosków. Dotychczasowa praktyka Prezesa URE. Jak odpowiedzieć na wezwanie, co robić w postępowaniu przed URE  - praktyka! Co w razie otrzymania zawiadomieniu o wygaśnięciu koncesji?
 • „Podwójne” opłaty koncesyjne. Aktualny stan prawny. Postępowania przed URE i postępowania sądowe – praktyka! Możliwości obrony.
 • SPLI PAYMENT, czyli podzielona płatność. Czy i po co stosować SPLIT PAYMENT? SPLIT PAYMENT w praktyce.
 • Problemy z VAT – co dalej? Jak się nie dać wkręcić w karuzelę? Należyta staranność. Metodyka należytej staranności. Kaucje gwarancyjne (VAT i URE). Postępowania. Praktyka organów kontrolnych. Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowo – administracyjnego.
 • Lekki Olej Opałowy. Aktualny stan prawny. Aktualna praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych. Planowane zmiany. Nowy SENT na opał?
 • Nowe oznaczenia odmierzaczy na stacjach paliw – nowe obowiązki.
 • VRSy. Historia. Aktualne obowiązki. Kto i co musi zrobić na swojej stacji?

15.30-17.30 – konsultacje indywidualne z mec. Adamem Toczyskim

14.00 lunch

19.00 kolacja

nocleg

 

III dzień – 22 listopada (czwartek)

doba hotelowa kończy się o godz. 12.00

*Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie możliwość korekty programu. Szczegółowy program na www.paliwa.pl

Koszt udziału:

1 osoba w pokoju 1-os. – 1990 zł/os. netto (+23% VAT)

1 osoba w pokoju 2-os. – 1690 zł/os. netto (+23% VAT) Zakwaterowanie w pokoju 2-os. jest losowe.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja z open barem), udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, parking. Wszelkie dodatkowe zamówienia są płatne indywidualnie przez uczestników.

 

 

 

Wróć