Najbliższe szkolenia

Prezentacja portalu e-UDT

Polska Izba Paliw Płynnych i Urząd Dozoru Technicznego zapraszają na:

spotkanie prezentujące portal eUDT

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2023 o godz. 9.00

w formule online za pośrednictwem platformy zoom.

Czas trwania - ok. 2 godz. Prowadzenie - przedstawiciele UDT.

W programie m.in.

1.Wprowadzanie do portalu eUDT, historia projektu, skala działania.

2.Prezentacja portalu z perspektywy użytkownika biznesowego.

3.Sesja pytań i odpowiedzi.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.02.2023 na adres spotkaniepipp@paliwa.pl

Wróć