Najbliższe szkolenia

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

30 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Dwa systemy rozliczeń ilościowych na stacji paliw: w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15C:

-   ich wady i zalety

-   zasady wzajemnych przeliczeń.

  1. Zasady gospodarki magazynowej na stacji paliw: określanie ilości paliw przyjętych do, magazynowanych w i wydawanych ze stacji paliw.
  2. Podstawy prawne rozliczania ubytków paliw na stacji paliw.
  3. Normy ubytków naturalnych i dopuszczalnych różnic inwentaryzacyjnych paliw na stacji paliw.
  4. Zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw ciekłych na stacjach paliw.
  5. Zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw

 

Szkolenie prowadzi:

dr inż. Andrzej Jarzębski - biegły sądowy

 

Koszt szkolenia:

  • 490 zł (+23% VAT) /osoba
  • Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych - 410 zł (+23% VAT) /osoba

 

 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 19 stycznia 2018 r.

 

Wróć