Najbliższe szkolenia

Szkolenie PIPP we Władysławowie

I dzień

szkolenie cz. I

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; obowiązek posiadania lokalizatorów; dyskusja i pytania - adw. Maksymilian Graś

konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

 

II dzień

szkolenie cz. II

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; kontrola i kary, regulacje przejściowe; STIR - nadzór nad operacjami bankowymi; Split payment; dyskusja i pytania - adw. Maksymilian Graś

szkolenie cz. III

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; obowiązek posiadania lokalizatorów, SENT zbiorczy; JPK; tzw. puste faktury; dyskusja i pytania - mec. Krzysztof Rutkowski

konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

szkolenie cz. IV

  • VAT – należyta staranność; orzecznictwo sądów administracyjnych i europejskich ws. należytej staranności VAT; jak korzystać z orzecznictwa; jak działać, aby zachować prawo do odliczania VAT od nabywanych paliw; biopaliwa
    i biokomponenty – istotne zmiany; pozostałe regulacje prawne dot. branży paliwowej – nowe obowiązki; dyskusja i pytania - mec. Krzysztofem Rutkowskim

konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

 

III dzień

szkolenie cz. V

  • Nowe wymogi techniczne dla stacji paliw i inne dyskutowane propozycje zmian – m.in. VRS-y, znaki drogowe, dostawa paliw do zbiorników przydomowych, dyskusja i pytania – adw. Norbert Lenkiewicz

Wróć