Najbliższe szkolenia

Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.

20 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.

2. Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 - nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu,

  • wysokość
  • potencjalne trudności
  • wskazówki praktyczne

- opłata zastępcza

  • warunki formalne
  • sposób wyliczania
  • potencjalne problemy

- ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT

  • kwestia "jadalności"

 


3. Pozostałe zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

- współczynniki redukcyjne
- współuwodornienie
- podwójne zaliczanie

  • warunki formalne
  • katalog surowców

- zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
- nowe uprawnienia KOWR
- inne zmiany


4. Paliwa dla transportu w świetle nowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

- definicje paliw, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów, innych paliw odnawialnych
- wymagania odnośnie paliw wprowadzanych do obrotu
- wyjaśnienie terminu "biopaliwa zaawansowane"
- aspekty technologiczne otrzymywania biopaliw zaawansowanych oraz innych paliw odnawialnych, w tym  współuwodornienie
- dostępność paliw zaawansowanych w Polsce


5. Pozostałe zmiany w prawie dotyczące branży biopaliwowej

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  • zmiany względem ARR

- Projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II)

6. Podsumowanie, dyskusja i zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie prowadzą:

Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.

Małgorzata Odziemkowska, Starszy specjalista badawczo-techniczny, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

 

Koszt szkolenia

 • 690 zł (+23% VAT) /osoba
 • Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych - 550 zł (+23% VAT) /osoba

 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2017 r.

Wróć