Najbliższe szkolenia

Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.

2. Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 - nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu,

  • wysokość
  • potencjalne trudności
  • wskazówki praktyczne

- opłata zastępcza

  • warunki formalne
  • sposób wyliczania
  • potencjalne problemy

- ograniczenie stosowania olejów ze stawką 23% VAT

  • kwestia "jadalności"

 


3. Pozostałe zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

- współczynniki redukcyjne
- współuwodornienie
- podwójne zaliczanie

  • warunki formalne
  • katalog surowców

- zmiany dotyczące przepisów dot. certyfikacji
- nowe uprawnienia KOWR
- inne zmiany


4. Paliwa dla transportu w świetle nowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

- definicje paliw, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów, innych paliw odnawialnych
- wymagania odnośnie paliw wprowadzanych do obrotu
- wyjaśnienie terminu "biopaliwa zaawansowane"
- aspekty technologiczne otrzymywania biopaliw zaawansowanych oraz innych paliw odnawialnych, w tym  współuwodornienie
- dostępność paliw zaawansowanych w Polsce


5. Pozostałe zmiany w prawie dotyczące branży biopaliwowej

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  • zmiany względem ARR

- Projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II)

6. Podsumowanie, dyskusja i zakończenie szkolenia.

 

Wróć