Kalendarium

Forum dyskusyjne "Rynek paliw Płynnych 2022. Wybrane zagadnienia"

Rynek paliw płynnych 2022. Wybrane zagadnienia.

Elavon Financial Services - Partner Konferencji Targowej

Planowany program*:

10.45 – 12.00 – Wyzwania dla branży paliwowej w 2022 roku.

 • Obecna sytuacja rynku paliwowego, ceny ropy i ceny paliw.
 • Zmiany w obszarze legislacyjnym w branży paliwowej.
 • Efekty uszczelniania rynku paliwowego.
 • Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do dyskusji zaproszeni zostali**:

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Edward Komorowski, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów
 • Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW
 • Leszek Wiwała, prezes-dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
 • Adam Toczyski
 • radca prawny Krzysztof Rutkowski, Kancelaria KDCP

12.15 – 13.00 – Nowe technologie, nowe perspektywy paliw transportowych

 • Elektromobilność.
 • Technologia wodorowa.
 • Przyszłość rynku motoryzacyjnego.
 • Wyzwania Łukasiewicza – Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki.

Do dyskusji zaproszeni zostali**:

 • Andrzej Olechowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
 • Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
 • Marek Foltynowicz, ekspert, Klaster Technologii Wodorowych
 • Stanisław Jabłoński, prezes zarządu Ekobenz Sp. z o. o.
 • dr inż. Piotr Wieczorek, kierownik, Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Maciej Goryjewski-Kita, przedstawiciel Elavon Financial Services - partnera Konferencji.
 

Podczas forum zostaną wręczone Krzyże Zasługi, odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statuetki ZŁOTY OKTAN, najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.

 

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.

 

*program może ulec zmianie

**uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzania

 

 • Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 • Warunkiem udziału w forum jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 • Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2022 r. e-mailem na adres: konferencje@paliwa.pl
 • Ze względów organizacyjnych w spotkaniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
 • Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania forum bez podania przyczyny oraz zmiany programu.

Pobierz zgłoszenie udziału w konferencji

Forum dyskusyjne 2022 - formularz zgloszeniowy.pdf (896.0 KiB)

Wróć