Jubileusz 30 lat PIPP

                             

Polska Izba Paliw Płynnych w 2021 roku obchodzi 30-lecie działalności.

Dla każdej firmy Jubileusz jest ważną chwilą w jej funkcjonowaniu. Jest czasem szczególnego podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczania nowych kierunków działania. Jednak w tym obecnie trudnym czasie, w czasie globalnej pandemii, przyjmuje zupełnie inny wymiar. Równie inny będzie przypadający w tym roku Jubileusz 30-lecia Izby.

Jubileusz 30-lecia Izby jest okazją do wydania okolicznościowej Księgi. Wspominamy w niej wydarzenia i ludzi, którzy współtworzyli historię PIPP. To dzięki nim Izba postrzegana jest jako licząca się organizacja reprezentująca prywatnych przedsiębiorców branży. Nieprzerwanie bowiem Izba działa na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a także wspiera i inicjuje korzystne dla sektora rozwiązania prawne i organizacyjne.

Kilka słów o naszej historii ....

Polska Izba Paliw Płynnych powstała w 1991 roku, na fali rodzącego się wolnego rynku, aby dbać o równe szanse konkurowania wszystkich podmiotów gospodarczych – od najmniejszych do największych. To zadanie z sukcesem wypełnia od 30 lat, biorąc na siebie wszelkie kolejne misje związane z dynamicznie zmieniającym się rynkiem. Polska Izba Paliw Płynnych jest dziś jedną z największych organizacji branżowych w Polsce.

Wierzymy, że integrowanie środowiska związanego z branżą paliwową, inicjowanie i wspieranie korzystnych dla niej rozwiązań prawnych i organizacyjnych ma głęboki sens i znaczenie dla wspierania polskiego biznesu. Branżowa aktywność i solidarność to klucz do ciągłej poprawy warunków rozwoju przedsiębiorstw.

Izba zrzesza dziś kilkaset firm  - zarówno właścicieli niezależnych (w tym franczyzowych) stacji paliw, jak też dostawców infrastruktury paliwowej i sprzedażowej, producentów myjni samochodowych czy firmy transportowe.

Izba Paliw skutecznie realizuje cele statutowe, m.in. uczestniczy we wszechstronnym dialogu w obszarze legislacyjnym, dąży do tworzenia płaszczyzny równoprawnej współpracy wszystkich podmiotów sektora paliw płynnych, wspiera swoich członków, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji w obrocie gospodarczym, upowszechnia wiedzę techniczną np. poprzez działalność szkoleniową, konferencyjną i wydawniczą.

Zadaniem Izby jest konstruktywny dialog wszystkich uczestników rynku paliwowego w celu zachowania w pełni konkurencyjnych dostaw zdywersyfikowanych cenowo źródeł energii dla polskiej gospodarki. W ciągu swojej 30-letniej działalności Izba przyczyniła się do wejścia w życie szeregu zmian, zarówno ułatwiających codzienne funkcjonowanie firmom - przedsiębiorcom, jak też tankującym u nich kierowcom. Dzięki jej inicjatywom wprowadzono m.in. szereg ważnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a w dialogu z administracją rządową wypracowano szereg rozwiązań prawnych. W ostatnim, trudnym roku pandemii Covid-19 Izba współpracowała przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw.

Firmy prowadzone przez Członków Izby działają na rzecz efektywności energetycznej, podnoszą sprawność infrastruktury logistycznej i magazynowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych, co ma kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Działalność statutową Izby wspierają narzędzia komunikacji: wydawnictwo „Paliwa Płynne”, portal internetowy www.paliwa.pl, trafiające do konkretnych osób ściśle stargetowane newslettery, Międzynarodowe Targi STACJA PALIW oraz działalność szkoleniowa i konferencyjna. Przy Izbie działają sekcje skupiające różne sektory branżowe.