Władze Izby

 

Władze Polskiej Izby Paliw Płynnych 2021 - 2025

Władze Izby

Halina Pupacz
Prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych

Zarząd Rady Izby

 Ryszard Brzeski

 Wiesław Deć

 Artur Kandarian

 Dariusz Łoziński

 Rafał Uchacz

 Janusz Wiśniewski

 

Rada Izby

 Jerzy Będkowski

 Marek Cieśla

 Adam Durbas

 Sławomir Gorustowicz

 Marek Gryzio

 Tomasz Kuczmowski

 Paweł Leń

 Jan Madejek

 Janusz Malinowski

 Józef Szwiec

 Wojciech Teszner

 Krzysztof Wasylkowski

 Arkadiusz Zwiewka

 Michał Żbel

 

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Paliw Płynnych:

 Marek Gawdziński

 Stanisław Kamecki

 Tomasz Możdżonek

 

Sąd Koleżeński Polskiej Izby Paliw Płynnych:

 

 Adam Bugajski

 Andrzej Koźbiał

 Mieczysław Kwidziński