Lista ogłoszeń

SYNDYK SPRZEDA STACJĘ PALIW (obniżona cena - 50% wartości oszacowania)

58 558 8019
Syndyk zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika, Nowiec sp. z o.o. (Nowiec k. Dzierzgonia). Cena wywoławcza: 1.395.784,50 zł. Regulamin oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa do uzyskania u syndyka (tel. 58 558 8019 lub b.domagalski@grantfinance.pl).