Artykuły z Paliw Płynnych

Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych. Część 1 – Parametry charakterystyczne dla benzyn.

Artykuł ukazał się w wydaniu 5/2022 "Paliw Płynnych"

Paliwa stosowane na rynku muszą spełniać wymagania, które określone są w różnych dokumentach np. w Światowej Karcie Paliw, dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniach, czy obligatoryjnych normach PN-EN.
Wymagania te dotyczą zarówno jakości fizykochemicznych, jak i emisji zanieczyszczeń do środowiska, generowanych w gazach wylotowych. Ma to na celu ujednolicenie w pewnych granicach paliw, produkowanych przez różnych wytwórców i z różnej jakości surowca.

>>> czytaj cały artykuł<<<

 

 

Elektromobilność – to nie tylko samochody osobowe

Artykuł ukazał się w wydaniu 4/2022 "Paliw Płynnych"

O elektromobilności słychać coraz więcej i wydawać by się mogło, że jest to temat bardzo współczesny, jednak historia pojazdów elektrycznych sięga do czasów rewolucji przemysłowej.

>>> czytaj cały artykuł <<<

Procesy żelowania olejów silnikowych w eksploatacji i ich przyczyny. Część II – Temperatura.

Artykuł ukazał się w wydaniu 3/2022 "Paliw Płynnych"

W latach 90-tych XX wieku w Polsce pojawił się problem tworzenia galaretowatej (żelowej) struktury oleju w czasie eksploatacji pojazdów zasilanych olejem napędowym. Zbiegło się to z ograniczaniem zawartości siarki w oleju napędowym, co – jak początkowo uważano –  mogło niekorzystnie wpływać na właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego i prowadzić do procesu żelowania. Jednak szybko odrzucono tę teorię, gdy okazało się, że proces żelowania oleju pojawił się również w silnikach benzynowych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Procesy żelowania olejów silnikowych w eksploatacji i ich przyczyny. Część I – Sadza.

Artykuł ukazał się w wydaniu 2/2022 "Paliw Płynnych"

Problem żelowania olejów silnikowych nie jest nowym zagadnieniem. Już w latach 90-tych ubiegłego wieku zaobserwowano, że oleje niższych klas jakościowych pod wpływem eksploatacji bardzo gęstnieją, tworząc galaretowatą strukturę. Początkowo wiązano to z dodatkami uszlachetniającymi, które dodawane do oleju silnikowego nadają im odpowiednie właściwości użytkowe. Z czasem zjawisko żelowania pojawiło się również w olejach silnikowych wyższych klas jakościowych, co obaliło teorię, że przyczyną żelowania olejów są dodatki uszlachetniające.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Wyzwania Łukasiewicza

Artykuł ukazał się w wydaniu 1/2022 "Paliw Płynnych"

„WYZWANIA to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. W Intranecie Łukasiewicza ogłaszamy Wyzwania, które są efektem kontaktu z Klientami lub monitorowania konkursów agencji finansujących prace B+R. Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie krótkiej i prostej fiszki, która znajduje się pod każdym opublikowanym Wyzwaniem.”

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Komponenty do paliw silnikowych z odpadów tworzyw sztucznych

Artykuł ukazał się w wydaniu 10,11,12/2021 "Paliw Płynnych"

Polimery i tworzywa sztuczne cieszą się stale rosnącym popytem. Znajdują coraz więcej zastosowań we wszystkich dziedzinach gospodarki, poczynając od włókiennictwa, poprzez opakowania (w tym jednorazowe), elektronikę, elementy maszyn i urządzeń, a kończąc na budownictwie czy nawet sztuce. 

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Biorafinerie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym

Artykuł ukazał się w wydaniu 8,9/2021 "Paliw Płynnych"

Jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej jest stworzenie zasobooszczędnej gospodarki, w której wzmacniane będzie wykorzystanie surowców pochodzenia biologicznego przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Bioetanol jako paliwo transportowe

Artykuł ukazał się w wydaniu 6,7/2021 "Paliw Płynnych"

Bioetanol jako paliwo silnikowe stosowane w sektorze transportu, głównie do transportu drogowego, jest od wielu lat przedmiotem badań i dyskusji. Przez badaczy poruszane są nie tylko aspekty technicznego zastosowania, ale także zrozumienie całego cyklu życia paliwa oraz problemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Istnieją dwa główne cele wdrażania etanolu: możliwość zastąpienia części paliw kopalnych paliwem odnawialnym oraz redukcja gazów cieplarnianych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Materiały węglowe w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 1,2,3/2021 "Paliw Płynnych"

Materiałami węglowymi nazywa się materiały których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest pierwiastek węgla. Węgiel występuje w kilku odmianach alotropowych, gdzie do najbardziej znanych należą grafit, diament oraz postać amorficzna węgla – sadza. Do mniej znanych odmian alotropowych należą grafen, fullereny i nanorurki.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Biomasa jako surowiec do produkcji biopaliw

Artykuł ukazał się w wydaniu 10,11,12/2020 "Paliw Płynnych"

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju gospodarki jest użycie biomasy, jako surowca do produkcji paliw i biopaliw. Wykorzystywanie surowców odnawialnych w sposób zrównoważony powinno dotyczyć wszystkich procesów technologicznych, w tym jednego z ważniejszych, jakim jest produkcja energii i jej nośników.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Środki smarowe stosowane w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 8,9/2020 "Paliw Płynnych"

Najszersze zastosowanie znalazły środki smarowe w postaci olejów. Są one kompozycjami oleju bazowego i szeregu związków chemicznych tzw. dodatków, które kształtują funkcjonalne właściwości olejów handlowych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<