Artykuły z Paliw Płynnych

Paliwa metanowe do silników spalinowych

Artykuł ukazał się w wydaniu 3/2023 "Paliw Płynnych"

Paliwa metanowe można sklasyfikować głównie ze względu na: surowce, skład i sposób przechowywania w układzie paliwowym silnika.

>>> czytaj cały artykuł <<<

Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych Część 3 – Parametry charakterystyczne dla benzyn i olejów napędowych

Artykuł ukazał się w wydaniu 2/2023 "Paliw Płynnych"

Jest to trzecia i ostatnia część z cyklu „Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych”. W części pierwszej cyklu przedstawione zostały ogólne wymagania, jakie muszą spełniać paliwa, aby mogły być stosowane do zasilania pojazdów. Omówiono także znaczenie dla eksploatacji pojazdu parametrów charakterystycznych dla benzyn (np. liczba oktanowa, prężność par), bez precyzowania, jakie wartości tych parametrów muszą być uzyskane przez benzyny, by mogły być dopuszczone do obrotu. Z kolei w części drugiej opisano parametry charakterystyczne jedynie dla olejów napędowych, takie jak np. liczba cetanowa czy właściwości niskotemperaturowe.

>>> czytaj cały artykuł <<<

 

 

Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych Część 2 – Parametry charakterystyczne dla olejów napędowych

Artykuł ukazał się w wydaniu 1/2023 "Paliw Płynnych"

W części pierwszej cyklu przedstawione zostały ogólne wymagania, jakie muszą spełniać paliwa, aby mogły być stosowane do zasilania pojazdów. Omówiono także znaczenie dla eksploatacji pojazdu parametrów charakterystycznych dla benzyn, bez precyzowania, jakie wartości tych parametrów muszą być uzyskane przez benzyny, by mogły być dopuszczone do obrotu. Wartości te są podane w Załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Przy czym należy uwzględnić zmiany, jakie wprowadzone zostały przez rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. (poz. 727).

>>> czytaj cały artykuł <<<

Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych. Część 1 – Parametry charakterystyczne dla benzyn.

Artykuł ukazał się w wydaniu 5/2022 "Paliw Płynnych"

Paliwa stosowane na rynku muszą spełniać wymagania, które określone są w różnych dokumentach np. w Światowej Karcie Paliw, dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniach, czy obligatoryjnych normach PN-EN.
Wymagania te dotyczą zarówno jakości fizykochemicznych, jak i emisji zanieczyszczeń do środowiska, generowanych w gazach wylotowych. Ma to na celu ujednolicenie w pewnych granicach paliw, produkowanych przez różnych wytwórców i z różnej jakości surowca.

>>> czytaj cały artykuł<<<

 

 

Elektromobilność – to nie tylko samochody osobowe

Artykuł ukazał się w wydaniu 4/2022 "Paliw Płynnych"

O elektromobilności słychać coraz więcej i wydawać by się mogło, że jest to temat bardzo współczesny, jednak historia pojazdów elektrycznych sięga do czasów rewolucji przemysłowej.

>>> czytaj cały artykuł <<<

Procesy żelowania olejów silnikowych w eksploatacji i ich przyczyny. Część II – Temperatura.

Artykuł ukazał się w wydaniu 3/2022 "Paliw Płynnych"

W latach 90-tych XX wieku w Polsce pojawił się problem tworzenia galaretowatej (żelowej) struktury oleju w czasie eksploatacji pojazdów zasilanych olejem napędowym. Zbiegło się to z ograniczaniem zawartości siarki w oleju napędowym, co – jak początkowo uważano –  mogło niekorzystnie wpływać na właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego i prowadzić do procesu żelowania. Jednak szybko odrzucono tę teorię, gdy okazało się, że proces żelowania oleju pojawił się również w silnikach benzynowych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Procesy żelowania olejów silnikowych w eksploatacji i ich przyczyny. Część I – Sadza.

Artykuł ukazał się w wydaniu 2/2022 "Paliw Płynnych"

Problem żelowania olejów silnikowych nie jest nowym zagadnieniem. Już w latach 90-tych ubiegłego wieku zaobserwowano, że oleje niższych klas jakościowych pod wpływem eksploatacji bardzo gęstnieją, tworząc galaretowatą strukturę. Początkowo wiązano to z dodatkami uszlachetniającymi, które dodawane do oleju silnikowego nadają im odpowiednie właściwości użytkowe. Z czasem zjawisko żelowania pojawiło się również w olejach silnikowych wyższych klas jakościowych, co obaliło teorię, że przyczyną żelowania olejów są dodatki uszlachetniające.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Wyzwania Łukasiewicza

Artykuł ukazał się w wydaniu 1/2022 "Paliw Płynnych"

„WYZWANIA to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. W Intranecie Łukasiewicza ogłaszamy Wyzwania, które są efektem kontaktu z Klientami lub monitorowania konkursów agencji finansujących prace B+R. Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie krótkiej i prostej fiszki, która znajduje się pod każdym opublikowanym Wyzwaniem.”

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Komponenty do paliw silnikowych z odpadów tworzyw sztucznych

Artykuł ukazał się w wydaniu 10,11,12/2021 "Paliw Płynnych"

Polimery i tworzywa sztuczne cieszą się stale rosnącym popytem. Znajdują coraz więcej zastosowań we wszystkich dziedzinach gospodarki, poczynając od włókiennictwa, poprzez opakowania (w tym jednorazowe), elektronikę, elementy maszyn i urządzeń, a kończąc na budownictwie czy nawet sztuce. 

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Biorafinerie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym

Artykuł ukazał się w wydaniu 8,9/2021 "Paliw Płynnych"

Jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej jest stworzenie zasobooszczędnej gospodarki, w której wzmacniane będzie wykorzystanie surowców pochodzenia biologicznego przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Bioetanol jako paliwo transportowe

Artykuł ukazał się w wydaniu 6,7/2021 "Paliw Płynnych"

Bioetanol jako paliwo silnikowe stosowane w sektorze transportu, głównie do transportu drogowego, jest od wielu lat przedmiotem badań i dyskusji. Przez badaczy poruszane są nie tylko aspekty technicznego zastosowania, ale także zrozumienie całego cyklu życia paliwa oraz problemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Istnieją dwa główne cele wdrażania etanolu: możliwość zastąpienia części paliw kopalnych paliwem odnawialnym oraz redukcja gazów cieplarnianych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Materiały węglowe w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 1,2,3/2021 "Paliw Płynnych"

Materiałami węglowymi nazywa się materiały których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest pierwiastek węgla. Węgiel występuje w kilku odmianach alotropowych, gdzie do najbardziej znanych należą grafit, diament oraz postać amorficzna węgla – sadza. Do mniej znanych odmian alotropowych należą grafen, fullereny i nanorurki.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Biomasa jako surowiec do produkcji biopaliw

Artykuł ukazał się w wydaniu 10,11,12/2020 "Paliw Płynnych"

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju gospodarki jest użycie biomasy, jako surowca do produkcji paliw i biopaliw. Wykorzystywanie surowców odnawialnych w sposób zrównoważony powinno dotyczyć wszystkich procesów technologicznych, w tym jednego z ważniejszych, jakim jest produkcja energii i jej nośników.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Środki smarowe stosowane w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 8,9/2020 "Paliw Płynnych"

Najszersze zastosowanie znalazły środki smarowe w postaci olejów. Są one kompozycjami oleju bazowego i szeregu związków chemicznych tzw. dodatków, które kształtują funkcjonalne właściwości olejów handlowych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<