Artykuły z Paliw Płynnych

Materiały węglowe w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 1,2,3/2021 "Paliw Płynnych"

Materiałami węglowymi nazywa się materiały których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest pierwiastek węgla. Węgiel występuje w kilku odmianach alotropowych, gdzie do najbardziej znanych należą grafit, diament oraz postać amorficzna węgla – sadza. Do mniej znanych odmian alotropowych należą grafen, fullereny i nanorurki.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Biomasa jako surowiec do produkcji biopaliw

Artykuł ukazał się w wydaniu 10,11,12/2020 "Paliw Płynnych"

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju gospodarki jest użycie biomasy, jako surowca do produkcji paliw i biopaliw. Wykorzystywanie surowców odnawialnych w sposób zrównoważony powinno dotyczyć wszystkich procesów technologicznych, w tym jednego z ważniejszych, jakim jest produkcja energii i jej nośników.

>>>  czytaj cały artykuł <<<

Środki smarowe stosowane w motoryzacji

Artykuł ukazał się w wydaniu 8,9/2020 "Paliw Płynnych"

Najszersze zastosowanie znalazły środki smarowe w postaci olejów. Są one kompozycjami oleju bazowego i szeregu związków chemicznych tzw. dodatków, które kształtują funkcjonalne właściwości olejów handlowych.

>>>  czytaj cały artykuł <<<