Najbliższe szkolenia

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

 

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych

w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

4 listopada 2021 r. - godz. 10:00 do 13:00

 

W programie:

1. Dwa systemy rozliczeń ilościowych na stacji paliw: w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15C: ich wady i zalety oraz zasady wzajemnych przeliczeń.

2. Zasady gospodarki magazynowej na stacji paliw: określanie ilości paliw przyjętych do, magazynowanych w i wydawanych ze stacji paliw.

3. Podstawy prawne rozliczania ubytków paliw na stacji paliw.

4. Normy ubytków naturalnych i dopuszczalnych różnic inwentaryzacyjnych paliw na stacji paliw.

5. Zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw ciekłych na stacjach paliw.

6. Zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw

 

prowadzący: Andrzej Jarzębski

koszt uczestnictwa: 270 zł netto (+23% VAT)/osoba [tj. 332,1 zł brutto/osoba]

przyjmowanie zgłoszeń: do 29 października 2021 r. włącznie.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres szkolenia@paliwa.pl
  • Ze względów organizacyjnych w szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
  • Mimo określonego terminu przyjmowania zgłoszeń, decyduje ich kolejność.
  • Szkolenie ma charakter informacyjny.
  • Ze względów organizacyjnych PIPP zastrzega, że dane szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
  • Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formie wideokonferencji - szczegóły techniczne wyślemy po otrzymaniu zgłoszenia.
  • Organizator zastrzega odmowę przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Zgloszenie Szkolenie 4.11.2021r.pdf (1.0 MiB)

Wróć