Wiadomości

Andrzej Czerwiński zainaugurował projekt EFRA w rafinerii Grupy Lotos


Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa uczestniczył w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej, składających się na Projekt EFRA na terenie Grupy Lotos w Gdańsku.

  • Andrzej Czerwiński zainaugurował projekt EFRA w rafinerii Grupy Lotos, Fot.: Grupa Lotos
    Andrzej Czerwiński zainaugurował projekt EFRA w rafinerii Grupy Lotos, Fot.: Grupa Lotos

– Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym roku 530 mln zł w finansowanie projektu EFRA. Lotos, jedna z najważniejszych spółek dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa, zachęcił nas do tego pokazując wymierne korzyści ekonomiczne, płynące z zainwestowania w ten projekt 2,3 mld zł. Dziś uczestniczę w kolejnym kroku tego procesu, którego wymierne efekty będziemy mogli ocenić po zakończeniu prac już za 3 lata – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

Roboty budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania (proces tzw. palowania) pod przyszłe budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Pierwsze kluczowe instalacje Projektu EFRA zaczną powstawać już w drugim kwartale 2016 roku. Zgodnie z planem, instalacje Projektu EFRA są  w fazie projektowania.

W lecie tego roku Grupa LOTOS uzyskała finansowanie dla projektu. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa przeprowadziła  pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, dzięki czemu pozyskała blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53 proc. emisji, zawierając z Grupą LOTOS umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w realizację projektu EFRA. Poza środkami z emisji, program inwestycyjny sfinansowany będzie ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego Grupy.

Grupa Lotos jest drugim co do wielkości w Polsce koncernem naftowym zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa ma ponad 30 proc. udział w rynku hurtowym paliw i prawie 10 proc. w rynku sprzedaży detalicznej.

WIĘCEJ: czytaj kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

(opr.zp)

Wróć