Wiadomości

Deregulacja pobudzi przedsiębiorczość

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przyjęcie przez Rząd długo oczekiwanego projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W toku wielomiesięcznych konsultacji i prac nad projektem ustawy KIG udzielała mu pełnego poparcia, pomimo pominięcia wielu istotnych propozycji, jakie znalazły się w pierwotnej wersji projektu. 

Ograniczenie strefy regulacyjnej Państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia sił rozwojowych i potencjału przedsiębiorczości kraju – uważa KIG. Przegląd ponad dwustu ustaw, których analizy podjęto się  w Ministerstwie Gospodarki jednoznacznie wskazuje, iż obecnie obowiązujące przepisy w sposób zbyt rozległy i często nieuzasadniony wnikają w zasady prowadzenia różnego typu aktywności gospodarczej przedsiębiorców i obywateli.

W ocenie KIG, projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców można określić jako rewolucyjny i mający fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Eksperci KIG podkreślają, iż  jedynie wejście w życie wszystkich zaproponowanych rozwiązań  jest szansą na faktyczne odbiurokratyzowanie gospodarki.

Równie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców jest przyjęcie przez Rząd projektu nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzający możliwość założenia w przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koreluje się to z pracami Ministerstwa Gospodarki, dotyczącymi wprowadzenia internetowego systemu umożliwiającego rejestrację firm przez osoby fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospodarczą.  Jest to kolejny krok, po obniżeniu w 2009 r. z 50 tys. do 5 tys. minimalnego kapitału zakładowego, który ułatwi rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej formy prawnej. Co warto podkreślić spółkę z o.o., utworzoną przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym, będzie można zarejestrować przez internet w ciągu jednego dnia.

Wróć