Wiadomości

Deszcz nagród za 10+

 Podczas XX Forum Ekonomicznego organizowanego w Krynicy, Grupa Lotos S.A. otrzymała kolejne nagrody i wyróżnienia za realizację Programu 10+. Lotos uhonorowano m.in. statuetką Business Innovation Award. W rankingu największych polskich inwestycji ostatniego dziesięciolecia – opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” – pierwsze miejsce przypadło Programowi 10+.

Nagrodę Business Innovation Award na ręce Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy LOTOS S.A. przekazał wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak - czytamy w informacji prasowej koncernu. - Statuetkę przyznała redakcja magazynu „Polish Market” i Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. Decyzję o przyznaniu Grupie Lotos S.A. statuetki Business Innovation Award podjęła Rada Programowa działająca przy XX Forum Ekonomicznym, w skład której wchodzą m.in. prof. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff oraz Waldemar  Pawlak. Rada uznała że realizowany przez Lotos Program 10+ pod względem skali i wartości jest jednym z największych przedsięwzięć polskiej gospodarki w 2010 r.
Z kolei wg rankingu dziennika „Rzeczpospolita” realizowany od 2007 r. Program 10+, którego wartość oszacowano na blisko 6,4 mld zł, uznano największą inwestycją w Polsce w latach 2000-2010.

Program 10+ ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Grupy LOTOS S.A., ale również bezpieczeństwa energetycznego Polski.  Dzięki jego efektywnej realizacji należąca do LOTOSU rafinerii w Gdańsku zwiększy w tym roku przerób ropy naftowej nawet do 8 mln ton. Dla porównania w 2009 r. zakład przerobił 5,5 mln ton surowca. Docelowo po uruchomieniu wszystkich nowych instalacji, budowanych w ramach inwestycji, nominalne zdolności przerobowe gdańskiej rafinerii zwiększą się do poziomu 10,5 mln ton rocznie. Po pierwszym półroczu 2010 zaawansowanie prac związanych z realizacją Programu 10+ wyniosło 98,99%. W kluczowym dla realizacji inwestycji momencie – czyli w 2009 r. – przy pracach inwestycyjnych zatrudnionych było aż 3,5 tysiąca osób z kilkudziesięciu firm.

Jednak 10+ to nie tylko większy przerób surowca i produkcja paliw, olejów, asfaltów i innych produktów naftowych. To również zwiększenie głębokości przerobu ropy naftowej, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii rafineryjnych, stosowanych na całym świecie. Dzięki inwestycjom w nowe instalacje LOTOS zwiększa sprzedaż wysokomarżowych produktów, takich jak olej napędowy czy paliwo lotnicze, na które popyt w kraju i zagranicą stale rośnie.  
Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi (ABB, Technip, Lurgi, Fluor, CB&I Lummus), co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie zaplanowanych celów związanych ze stabilną, zgodną z harmonogramem i budżetem  realizacją całego programu.

 Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec czerwca 2010 r. wyniosło 5014 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LOTOSU w II kwartale tego roku przekroczyły 4,7 mld zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie ponad 230 mln zł.

Zródlo: Grupa Lotos

Wróć