Wiadomości

Dobre wyniki finansowe PKN Orlen


W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł pomimo negatywnego wpływu otoczenia makro i niższych wolumenów sprzedaży na skutek postojów remontowych.

Wsparciem dla wyniku było osłabienie złotówki względem dolara o 5% i euro o 7% (r/r), wyższe marże paliwowe i pozapaliwowe w detalu (r/r) oraz otrzymanie częściowego odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. W II kwartale 2016 roku Koncern rozpoczął realizację strategicznego projektu petrochemicznego – instalacji polietylenu (PE3) w czeskim Litvinovie. Sukcesem zakończyła się emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR, które zadebiutowały na Rynku Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka, dywersyfikując źródła dostaw ropy naftowej, podpisała również pierwszy w historii bezpośredni kontrakt długoterminowy z dostawcą z regionu Zatoki Perskiej, firmą Saudi Aramco. Zgodnie z decyzją podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koncern wypłaci akcjonariuszom dywidendę za rok 2015 w wysokości 2 zł za akcję.

– Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, a także przestojów remontowych z minionego kwartału, niezmiennie osiągamy dobre rezultaty. Temu między innymi służą konsekwentnie prowadzone przez Koncern inwestycje rozwojowe, dzięki którym zwiększamy naszą efektywność i dywersyfikujemy źródła przychodów. Ostatnie miesiące przyniosły decyzję o szczególnie istotnej inwestycji w niezwykle perspektywicznym segmencie petrochemicznym – w czerwcu rozpoczęliśmy realizację strategicznej instalacji polietylenu w Czechach. Z satysfakcją należy odnotować również fakt, że Koncern odzyskał już ponad 600 mln zł, jako część odszkodowania związanego z awarią w czeskim Litvinovie – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Źródło: PKN Orlen

Więcej w kolejnym numerze miesięcznika "Paliwa Płynne"

(op.pb)

Wróć