Prawo

Dostawy paliw do gospodarstw rolnych


Jeżeli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej transport paliwa do niego nie podlega zgłoszeniu w systemie SENT - informuje Ministerstwo Finansów.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą, to przewóz do niego paliwa w ilości  ponad 500 litrów należy zgłosić do rejestru. Wówczas rolnik ten jest podmiotem odbierającym i jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest potwierdzenie odbioru tego paliwa. W tym celu wystarczy zarejestrować konto na PUESC.

Jednak dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i  udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

(op.pb)

Wróć