Wiadomości

FUELS' ZOOM 2015

Instytut nafty i Gazu zapraszamy do udziału w cyklicznej, VI już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2015 pt.: PALIWA XXI WIEKU, która odbędzie się w Krakowie 21-22 października.


Pierwszego dnia Konferencji motywem przewodnim będą kwestie związane z nowoczesnymi zaawansowanymi paliwami silnikowymi. Ich dynamiczny rozwój to postęp w do technologii, sterowany również kierunkami zmian w zakresie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Dlatego też podczas Konferencji szeroko będziemy dyskutować zagadnienia procesu legislacyjnego w zakresie paliw i biopaliw. Gościem Konferencji będzie ekspert w zakresie polityki Unii Europejskiej oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, który omówi uwarunkowania polskiej polityki w tym zakresie.


Dziś nie ma nowoczesnych paliw silnikowych bez biopaliw, ale jednocześnie ich produkcja nie może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Znowelizowana ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych implementując postanowienia dyrektywy RED promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu szerokiej gamy biokomponentów paliw ciekłych, które spełnić będą kryteria zrównoważonego rozwoju i pozwolą na realizację NCW oraz redukcję GHG.


Stąd szczególne miejsce poświęcone zostanie technologiom produkcji biopaliw zgodnym z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w tym certyfikacji KZR INiG. Z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa dyskutowane będą możliwości surowcowe Polski w zakresie produkcji zaawansowanych biokomponentów w aspekcie zwiększenia ich udziału w paliwach. Poruszona zostanie również problematyka nowych możliwości produkcji biopaliw zaawansowanych. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom nowoczesnych zaawansowanych paliw.


O tym wszystkim będzie można usłyszeć w drugim dniu Konferencji.


Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe gorzelników, magazynów, punktów skupu ziarna, a także producentów rolnych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe.

Wróć