Wiadomości

Fundusz Calatyrava przejmuje Kolgard-Oil

Wilmston Holding Ltd. podpisał list intencyjny w sprawie zbycia 75 proc. udziałów w spółce Kolgard Oil.

Firama Kolgard-Oil  zajmuje się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych i obrotem paliwami płynnymi. Spółka ma bazę paliwową w Zielonce koło Warszawy, zaś przerób mechaniczny (segregacja) i chemiczny odpadów odbywa się na terenie bazy w Kutnie. Spółka jest włascicielem technologii termokatalitycznego rozkładu odpadowych tworzyw PE, PP, PS i ich różnych kopolimerów do postaci paliw płynnych (frakcje benzynowa, naftowej i oleju opałowego).
Warunkami sfinalizowania transakcji są:
• przedstawienie przez spółkę i zatwierdzenie przez inwestora projekcji finansowej na lata 2010-2011 oraz budżetu na rok 2010,
• podpisanie umowy sprzedaży udziałów w terminie do dnia 30 września 2010 roku,
• uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń organów korporacyjnych lub administracji państwowej,
• prawdziwość oświadczeń i zapewnień, stanowiących załącznik do Umowy sprzedaży akcji.
Zamiarem Calatyrava Capital jest wzmocnienie dotychczas prowadzonej działalności spółki poprzez zastosowanie pozyskanej technologii w innych częściach kraju. Firma analizuje obecnie projekty biznesowe z sektora energii o cechach synergicznych wobec działalności Kolgard-Oil.
Umowa ma zostać podpisana do 30 września.

Źródło: "Puls Biznesu"

Wróć