Działania Izby

List Gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 25-lecie Polskiej Izby Paliw Płynnych


Warszawa, 14 kwietnia 2016 roku

Szanowna Pani Prezes,

Szanowni Państwo,

Z okazji jubileuszu dwudziestej piątej rocznicy utworzenia Polskiej Izby Paliw Płynnych, składam serdeczne gratulacje członkom tej organizacji oraz partnerom Izby. Proszę przyjąć wyrazy uznania za osiągnięcia ostatniego ćwierćwiecza, którymi przyczynili się Państwo do rozwoju sektora  paliwowo-energetycznego w naszym kraju i sukcesów polskiej gospodarki.

Zajmują Państwo istotne miejsce pośród organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Cenne są Państwa działania zmierzające do ugruntowania konkurencyjności branży, ważny jest opiniotwórczy głos Państwa środowiska dotyczący regulacji legislacyjnych. Zasługują na uznanie pożyteczne inicjatywy Izby - takie, jak targi branżowe STACJA PALIW, które na trwałe wpisały się w w europejski kalendarz tego typu imprez, czy też konkurs ZŁOTA STACJA, promujący jakość świadczonych usług.

 Z dużą uwagą i zainteresowaniem przyjmowane są firmowane przez Izbę raporty, diagnozujące sytuację na polskim rynku paliw. Liczę, że także w przyszłości Państwa środowisko dzielić się będzie doświadczeniem i wartościowymi refleksjami na temat doniosłych, globalnych wyzwań, rzutujących na funkcjonowanie polskiego rynku, takich jak potrzeba dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce energetyczne, światowe wahania cen paliw czy program redukcji gazów cieplarnianych.

Życzę działaczom Izby, zrzeszonym w niej firmom oraz wszystkim Państwa współpracownikom pomyślności w wykonywanej misji, której celem jest rozwój i budowanie trwałych przewag konkurencyjnych polskiej branży paliwowo-energetycznej.

Raz jeszcze gratuluję znaczącego jubileuszu i serdecznie Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wróć