Wiadomości

Gdańsk rozwija stacje ładowania pojazdów elektrycznych


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na wykonaniu dziesięciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w ramach zadania pn. "E-mobilność" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zadania obejmuje m.in:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie przyłączy energetycznych do stacji;
- dostawę i montaż terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i/lub hybrydowych w standardzie plug-in.
- zagospodarowanie terenu stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i/lub hybrydowych w standardzie plug-in.
- usługę serwisową.

Planowany termin zakończenia całości zadania 06.12.2017 r.

Źródło: DRMG (op.pb)

Wróć