Wiadomości

10 tys. fałszywych faktur


Wydział Gospodarczy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi postępowanie dotyczące zdarzeń w okresie od 2010 do sierpnia 2015 r., kiedy to Andrzej W. zajmował się procederem wytwarzania i puszczania w obieg, jako autentycznych fałszywych faktur VAT oraz, że posiadał on specjalistyczną drukarkę wraz z oprogramowaniem oraz podrobione pieczątki stacji paliw PKN ORLEN.

W wyniku podjętych czynności zabezpieczono komputer przenośny oraz drukarkę fiskalną, a także inne urządzenia pozwalające podejrzanemu na drukowanie faktur VAT na specjalnym papierze, dzięki któremu ich wygląd oraz szata graficzna nie różniły się zasadniczo od oryginalnych faktur PKN ORLEN. Numery podrobionych faktur były tożsame z numerami oryginalnych faktur VAT ww. spółki oraz zawierały pełne dane stacji paliw należących do PKN ORLEN z Lublina i okolic oraz dane współpracowników stacji. Ustalono także, że Andrzej W. posiadał bazę danych - odbiorców faktur VAT osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ustalono również, iż podejrzany tym procederem zajmował się od ok. 5 lat zaś podrobione faktury, niedokumentujące rzeczywistych transakcji handlowych, sprzedawał osobiście lub też przez zaufane osoby (pośredników) przedsiębiorcom (podatnikom VAT), którzy płacili mu co najmniej 5% kwoty VAT (wskazanej na fakturze) bądź nie mniej niż 20 gr/l paliwa.

Przedsiębiorcy przekazywali (dostarczali) niezbędne do zamieszczenia na fakturze dane dotyczące prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, numery REGON i NIP oraz dane firmowo-adresowe, a także dane dotyczące użytkowanego środka transportu, rodzaju, ilości i wartości paliwa, a po otrzymaniu podrobionych faktur używali ich jako autentycznych poprzez ich włączenie do dokumentacji rachunkowo - księgowej prowadzonej działalności gospodarczej oraz poprzez wykorzystanie tychże faktur do rozliczeń podatkowych we właściwych urzędach skarbowych.

Wszystkie zabezpieczone w śledztwie faktury w ilości ponad 10.000 sztuk dokumentowały fikcyjną sprzedaż oleju napędowego.

Z zebranego materiału wynika również, iż ustaleni przedsiębiorcy, który nabywali od Andrzeja W. fikcyjne faktury działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowe użyli tychże faktur jako autentycznych, włączając je do dokumentacji rachunkowo-księgowej prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystali do niezasadnego podwyższenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług, a tym samym do obniżenia własnego podatku do zapłaty, a także zwiększenia kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego.

Dwudziestu czerech przedsiębiorców, którym zostały przedstawione zarzuty działania w okresie od 2010 r. do sierpnia 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, użyło jako autentycznych podrobionych faktur Vat dokumentujących fikcyjną sprzedaż oleju napędowego poprzez włączenie do dokumentacji rachunkowo-księgowej swojej firmy oraz wykorzystanie do rozliczeń podatkowych tj. o czyn z art. 270§1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przyznało się do winy oraz złożyło wnioski o wydanie wobec nich wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar uzgodnionych na etapie postępowania przygotowawczego z prokuratorem.

W stosunku do większości przedsiębiorców zapadły już wyroki skazujące.

W czerwcu do Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie został skierowany akt oskarżenia obejmujący:

-      głównego oskarżonego Andrzeja W. któremu przedstawiono czterdzieści jeden zarzutów podrobienia w celu użycia za autentyczne dokumentów w postaci niżej faktur Vat, które to fikcyjne faktury, jak opisano wyżej oskarżony wytwarzał i przekazywał je za odpłatnością przedsiębiorcom, czyniąc sobie z popełnionych przestępstw stałe źródło dochodu (czyny z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk), czternaście zarzutów dot. działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i udzielenia pomocnictwa ustalonym przedsiębiorcom (podatnikom podatku VAT), w narażeniu podatku od towaru i usług na oraz dwadzieścia trzy zarzuty udzielenia pomocy ustalonym przedsiębiorcom (podatnikom podatku Vat) w nierzetelnym prowadzeniu ksiąg w postaci rejestru Vat, czyniąc sobie z popełnienia tych przestępstw stałe źródło.

-    jego 4 (czterech) pomocników, którzy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze bezpośrednim ułatwili Andrzejowi W. popełnienia czynów zabronionych polegających na podrobieniu faktur VAT Spółki Polski Koncern Naftowy „ORLEN" S.A z siedzibą w Płocku i przekazywali sfałszowane faktury poszczególnym przedsiębiorcom

(czyny z art. 18§3kkw zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk),

-      15 (piętnastu) przedsiębiorców, którzy nabywali fałszywe faktury Vat od Andrzeja W. a następnie włączyli je do dokumentacji rachunkowo-księgowej swojej firmy oraz wykorzystali do rozliczeń podatkowych (czyny z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk).

Podejrzany Andrzej W. w toku składania pierwszych wyjaśnień przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu tj. fałszowania faktur Vat oraz przekazywania ich za odpłatnością poszczególnym przedsiębiorcom wskazując dane tych przedsiębiorców. Wszystkie przesłuchane w charakterze podejrzanych osoby, którym przedstawiono zarzuty pomocnictwa Andrzejowi W. w popełnieniu czynów mu zarzucanych- przyznały się do popełnienia czynów im zarzucanych.

Przedsiębiorcy przesłuchani w charakterze podejrzanych (w liczbie piętnastu) w większości przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Spośród piętnastu podejrzanych tylko trzech podejrzanych nie przyznało się do popełnienia przestępstw im zarzucanych.

Łączna wartość brutto faktur zabezpieczonych w śledztwie faktur Vat wynosiła 42. 416 319,18 zł.

- W toku postępowania na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczenia na poczet grożących podejrzanym kar grzywny w łącznej kwocie 855.000 zł - informuje Agnieszka Kępka, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Źródło: PO Lublin

 

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='11053') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('11053')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}