Wiadomości

Import bez papierów

Od lipca towar firmy spedycyjne będą mogły dokonywać odpraw importowych elektronicznie. Do tej pory mogli tak czynić tylko eksporterzy.

Po zakończeniu wdrożenia systemu bezpapierowej obsługi przywozowych zgłoszeń celnych Celina (planowane na 1 lipca br.) przedsiębiorca będzie mógł sam lub z wykorzystaniem przedstawicielstwa składać zgłoszenia elektroniczne podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Tą samą drogą otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w tym informacje o numerze OGL, zwolnieniach czy zabezpieczeniu należności. System poinformuje też o kontroli. Jednak aby z tego skorzystać, trzeba mieć klucz dostępu do systemu informatycznego, który gwarantuje bezpieczną transmisję danych. Nowe funkcje Celiny nie oznaczają wyparcia z obiegu zgłoszeń tradycyjnych (formularze SAD). Do czasu wdrożenia przepisów wspólnotowego prawa celnego (czerwiec 2013 r.) nadal można dokonywać zgłoszeń w formie papierowej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl, w zakładce Służba Celna.
(op. zp)
 


źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Wróć